1950 m. spalio 15 d. žūtis

1950 m. spalio 15 d. Kretingos r. Žutautų ir Mikoliškių k. apylinkių miške (dabar – Kretingos r. sav.) MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviai vykdė karinę čekistų operaciją.

Jos metu žuvo du Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai. Iš jų žinomas Algirdas Matijauskas-Seniūnas. Taip pat buvo suimtas sunkiai sužeistas Kardo rinktinės vadas Juozas Jucys (Jucius)-Margis, kuris nuo kautynėse patirtų žaizdų po kelių dienų mirė.

Žuvusiųjų palaikai buvo atvežti į Kartenos mstl. ir užkasti MGB Kartenos valsčiaus poskyrio kieme.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas:
Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardos,

Vilnius: LGGRTC, 2010, l. 210

 

Koplyčia 1990 m. birželio 2 d. iš buvusio NKVD-MVD-MGB Kartenos valsčiaus poskyrio kiemo perkeltiems ir šioje vietoje palaidotiems 1948–1951 m. žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Kartenos (Buganto) kuopos partizanams, jų ryšininkams ir rėmėjams, taip pat 1946–1953 m. žuvusiems Kartenos valsčiaus gyventojams atminti. Bendras koplyčios ir atminimo plokščių joje vaizdas. Kretingos r. Kartenos sen. Kartenos mstl. kapinės.

Aut. Petras Lukauskas. Pastatyta 1990 m. Juozapo Antano Vilucko rūpesčiu.

J. Kanarsko nuotr., 2007 m.

JUOZAS JUCYS (JUCIUS)- ANTANAITIS, JASAITIS, RIČARDAS, MARGIS

1920 04 04–1950 10 15

Juozas Jucys (Jucius) gimė 1920 m. balandžio 4 d. Kretingos aps. Gargždų vls. Utrių k. Edvardo ir Grasildos Lengvinaitės Jucių šeimoje 1 . Gyveno Kretingos aps. Kartenos vls. Mikoliškių k.

Nuo 1944 m. Kardo rinktinės Kartenos (Buganto) kuopos partizanas.

1948 m. J. Jucys (Jucius)-Ričardas buvo paskirtas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo adjutantu. Tų pačių metų gegužės 3 d., žuvus rinktinės vadui Juozui Kiekšei-Druliui, perėmė Kardo rinktinės vado pareigas, o slapyvardį pakeitė į Margis. 1949 m. rugpjūčio mėn. pateko į nelaisvę, bet sugebėjo pabėgti.

ALGIRDAS MATIJAUSKAS- SENIŪNAS

1928–1950 10 15

Algirdas Matijauskas, Antano, gimė 1928 m. Kretingos aps. Kartenos vls. Mikoliškių k.

Partizanų ryšininkas. Nuo 1948 m. gruodžio mėn. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Kartenos (Buganto) kuopos partizanas.

1 Lietuvos valstybės istorijos archyvas

 

Parengė Rūta Trimonienė