Kazys Andruška-Linksmutis Kazys, Kerštas (1923 04 12–1950 05 22)

KAZYS ANDRUŠKA- LINKSMUTIS KAZYS, KERŠTAS

1923 04 12–1950 05 22

Kazys Andruška, Jono, gimė 1923 m. balandžio 12 d. Telšių aps. Varnių vls. Pavandenės k. Gyveno Varnių vls. Miestalio k.

Partizanas nuo 1945 m. Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanas.

1948 m. birželio 10 d. Šatrijos rinktinės vado Igno Šapkūno-Buržujaus įsakymu Nr. 9 K. Andruška-Linksmutis Kazys buvo paskirtas Džiugo rajono, kurį sudarė Luokės, Varnių ir Telšių kuopos, vadu. Nuo 1949 m. kovo 1 d. laikinai ėjo Šatrijos rinktinės vado pareigas. Pasirašinėjo Keršto slapyvardžiu. Tų pačių metų liepos 28 d. po Raportu Žemaičių apygardos vadui dėl partizano Vlado Gečo-Algimanto apdovanojimo jau pasirašė kaip Šatrijos rinktinės vadas.

Šios pareigos jam patvirtintos 1949 m. lapkričio 23 d. apygardos vado Vlado Montvydo-Etmono įsakymu Nr. 15. Tuo pačiu įsakymu K. Andruška-Kerštas už organizacinius nuopelnus ir sąžiningą pareigų atlikimą buvo apdovanotas 3-iojo laipsnio Laisvės Kovos kryžiumi. Kartu jis ėjo ir Šatrijos rinktinės štabo viršininko pareigas.

Kazys Andruška-Kerštas žuvo 1950 m. gegužės 22 d. Telšių aps. Telšių vls. Jomantų miške per MGB Telšių aps. skyriaus surengtą karinę čekistų operaciją.

Partizaniniame judėjime taip pat dalyvavo K. Andruškos sesuo Benedikta (gimusi 1930 m. liepos 27 d.), broliai 1941 m. Birželio sukilimo dalyviai – Povilas (gimęs 1920 m. birželio 15 d.), Jonas (gimęs 1926 m. rugsėjo 24 d.) ir Vladas (gimęs 1928 m. liepos 1 d.). Visi jie priklausė Žemaičių apygardai.

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vadas K. Andruška-Kerštas (centre) ir štabo viršininkas Alfonsas Urbonavičius-Struna (dešinėje).

Vakarų Lietuvos partizanų sritis,
Atlasas: Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardos, Vilnius: LGGRTC, 2010, p. 207, nuotrauka Nr. 89.

Brolis Jonas Andruška-Smilga, Smilgelė žuvo 1946 m. Telšių aps. Luokės vls. 1947 m. gegužės 9 d. Telšių aps. Luokės vls. Žaduvėnų k. žuvo brolis partizanų būrio vadas Povilas Andruška-Ąžuolas. Šatrijos rinktinės Varnių kuopos partizanai sesuo Benedikta Andruškaitė ir brolis Vladas Andruška-Sakalinis žuvo 1948 m. gegužės 31 d. kartu su keturiais bendražygiais Telšių aps. Luokės vls. Kiškelviečių k. gyventojo Povilo Andrijausko sodyboje įrengtame bunkeryje.

2001 m. gegužės 7 d. K. Andruškai pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2001 m. gegužės 14 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

Paminklas „Laisvės kolona“ Žemaičių apygardos partizanams, jų rėmėjams ir ryšininkams atminti. Telšių r. sav. Telšių m. Žemaitės g.

Aut. skulptorius Regimantas Midvikis, architektas Ramūnas Banys.

Atidengtas 2005 m. birželio 11 d. A. Žebrausko ir V. Molienės nuotr., 2005 m.

Parengė Rūta Trimonienė