VIETINĖS KARIUOMENĖS BRIGADA 1920 M.

R. LIORMONAS

Pernai suėjo 50 metų, kai buvo įsteigta Vietinės kariuomenės brigada. Jos štabas buvo nedidelis: brigados vadas — mjr. Merkys, štabo viršininkas — mjr. R. Liormonas, adjutantas — Andrius Klemas, ūkio raštvedys — K. Mažylis.

Brigados vado tiesioginis viršininkas — Krašto Apsaugos ministeris (tuo metu mjr. K. Žukas).

Sukakties proga surašiau, kiek dar atmintis leido, buvusių brigados vado žinioje įstaigų ir jų viršininkų pavadinimus ir pavardes ir čia išvardinu:

1. Kauno m. ir apskr. komendantas — kpt. J. Mikuckis;
2. Alytaus — kpt. Daniliauskas;
3. Biržų — mjr. E. Adamkavičius;
4. Kėdainių — kpt. Žutautas;
5. Kretingos — ltn. Vl. Petronaitis;
6. Marijampolės — kpt. K. Skučas;

 7. Mažeikių — kpt. J. Šlepetys;
8. Panevėžio — kpt. T. Chadakauskas;
9. Raseinių — mjr. Br. Štencelis;
10. Rokiškio — kpt. Vl. Jankauskas;
11. Tauragės — kpt. V. Dabulevičius;
12. Telšių — kpt. St. Rusteika;
13. Trakų — kpt. J. Butkus;
14. Utenos — kpt. P. Murnikas;
15. Ukmergės — kpt. S. Vilimas;
16. Zarasų — kpt. Zaleskis;
17. Seinų — kpt. Asevičius;
18. Šakių — ltn. Bendikas;
19. Šiaulių — kpt. Kundrotas;
20. Vilkaviškio — mjr. Ivanauskas;
21. Ašmenos —kpt. A. Michelevičius;
22. Švenčionių — kpt. J. Bružinskas;
23. Vilniaus — kpt. Vl. Karkauskas;
24. Drausmės kuopos vadas — ltn. Nevronis;
25. Karo kalėjimo v-kas — mjr. Barščiauskas;
26. Kauno k.-belaisvių stovyklos v-kas — mjr. Platakis; 
27. Fredos k.-belaisvių stovyklos v-kas — plk. Lavrentjevas;
28. Kazlų Rūdos k.-b. st. v-kas mjr. Baltušauskas.

Pastaba:Belaisvių stovyklos, pasirašius sutartį su Maskva ir trys Vilniaus komendantūros, lenkams okupavus Vilniaus kraštą, buvo 1920 m. likviduotos.