KRITUSIAM SAVANORIUI

JONAS MINELGA

 (Povilui Lukšiui prisiminti)

Ošia putinėliai,
Sušlama beržai,
Iš kovos tu, broli,
Niekad negrįžai!

Vilgė žemę kraujas,
Sruvo jo lašai
— 
Pavergtos šalelės 
Laisvės pranašai.

Kur Nevėžis teka

Vien kapai, kapai ... 
Tu
senolių žemėj 
Nemariu tapai.

Po narsiųjų žygių,
Po didžių aukų,
Suposi trispalvės 
Virš gimtų laukų-

Broli Savanori,
Tu kovoj mirei,
Kai takus į laisvę
Mums atidarei!

Paneriais dar kartą
Ugnimi nulis,
Mes vergijos pančius
Protėvių šalis.

Žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę skyrius senajame Karo Muzėjuje Kaune.