V. Maželis — Eglutė, nuotrauka

Eglutė lietuvių parodoje Elizabeth, N. J

V. Maželio nuotr,