PARTIZANO MIRTIS

ugių laukai žydėjo,
"Žydėjo pievų ir dirvonų dobilėliai,
O jį tyliai lydėjo
Eglinį karstą rankomis aukštai iškėlę.

Lydėjo jo jaunystę,
Jaunystė vasarą, prieš vėją pakeltą burę,
Patirtą skausmo rykštę,
Kovoje peršautą švarką, kruviną kepurę.

Lydėjo vyrai vyrą,
Kad iš kalvelės tėviškę visad matytų,
Ne ašaros jų biro

Atodūsiai šventi išeiti į laisvės rytą.

BALYS GAIDŽIŪNAS