Malda


Ir mes, o Viešpatie, taviems troškimams lenkiamės,
Dėkojame už tai, ką esame per šimtmečius sukūrę, 
Išpuošę savo žemę, prikėlę ją laisvam gyvenimui, 
Pastatę kryžius pakelėse Tavo garbei skelbti.
Mes trokštame, kad svetimi iš ten išeitų,
Mes trokštame, mes meldžiamės, mes tikime,
Kad Tu padėsi laisvės vainikus ir vėl iškelti.

Balys Gaidžiūnas

(Septyni pasakytiniai Kristaus žodžiai Lietuvio maldose)