SAVĘS IR APLINKOS PAŽINIMO PASTANGOS AMERIKOS IR KANADOS LFB KONFERENCIJOJE

Amerikos ir Kanados LFB konferencijoje Windsore, Ont., rugsėjo 1-2 svarstyti klausimai yra verti Į Laisvę skaitytojų dėmesio.

Juose nesitenkinta netolimos praeities ar aktualiosios dabarties analize. Iš analizės, kuri padėtį nušvietė ir paryškino, natūraliai plaukė konstruktyvios išvados artimesnei ir tolimesnei ateičiaikovai už valstybės laisvę, už lietuvio gyvenimo palengvinimą, už lietuviško žmogaus išlikimą.

Žinant, kad tame vyksme dalyvauja įvairių kartų ir įvairių galvojimų žmonės, konferencijoje buvo patelkti pasisakyti skirtingi referentai. Jų laisvas pasisakymas, tiesioginis kontaktas keleriopai naudingas: pralaužia vienos kartos ir vienos organizacijos užsidarymą savose ribose; vykdo praktinį minties bendradarbiavimą, pratina suprasti ne tik kitus, bet ir save iš to, kaip kiti apie tave galvoja; pagreitina visapusiškesnį bendrų klausimų sprendimątai jau sprendimas nebe mano, tavo ir jo, bet mūsų sprendimas, kurio vykdyti imamės visi.

Nesistebėtume, jei čia pareikštos referentų mintys sukeltų pritarimo, prieštaravimo ar pataisymo atgarsių. Tai tik padintų ir pagilintų minties bendravimą.

Tiesa, tebuvo įmanoma skelbti pranešimų tik santraukas; jose sutraukti įvadiniai pastebėjimai ar argumentacija, bet pagrindinės tezės paliktos originaline redakcija.Red.