Aleksas Valančius-Oksas, Tauras (1909–1947 08 11)

1947 m. rugpjūčio 11 d. į Šiaulių aps. Kruopių vls. Šiauliukų k. (dabar – Akmenės r. sav.), gavusi informacijos apie čia apsistojusius 5 partizanus, atvyko MGB Kruopių vls. poskyrio stribų grupė. Per kautynes 2 partizanai žuvo. Iš jų žinomas Jungtinės Kęstučio apygardos Voverės rinktinės vadas Aleksas Valančius-Oksas, Tauras.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Kruopių miestelyje (dabar – Akmenės r.), vėliau užkasti už miestelio esančiose pelkėtose pievose.

  

Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje užkastiems 1944–1953 m. Kruopių apylinkėse žuvusiems Jungtinės Kęstučio apygardos Genio kuopos (nuo 1946 m. rudens – Voverės, nuo 1948 m. balandžio 1 d. – Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės) partizanams atminti. Akmenės r. Kruopių sen. Kruopių mstl. Pieva už Kruopių pagrindinės mokyklos stadiono. Aut. dizaineris R. Navickas.

Pastatytas 2006 m. spalio 13 d. A. Gabalio nuotr., 2006 m.

ALEKSAS VALANČIUS-
OKSAS, TAURAS

1909–1947 08 11

Aleksas Valančius gimė 1909 m. Gyveno Joniškio aps. Žagarės vls. Rengių k.

1946 m. gegužės mėn. partizanų buvo išrinktas Jungtinės Kęstučio apygardos Genio kuopos (nuo 1946 m. rudens – Voverės rinktinės) vadu.

Parengė Rūta Trimonienė