POKARIO BERNELIŲ MIŠIOS

E. Aušraitė [Aldona Puišytė]

     Kas pašauks į Bernelių Mišias,
     Kas pašauks, kas pašauks?
     Tartum baltą leliją nešuos
     Atminimo šviesaus -

          Iš vaikystės... O gruodas tenai,
          Jis lyg žvirgždas aštrus;
          Angelams pėdas žeis kruvinai,
          Jei dar žemėj užtruks...

Trys Išminčiai Betliejun skubės.
Ves ryškus šviesulys...
O kažkas čia suklups prie duobės.
Driokstels šūviai keli...

     Kelkis, kelkis, vargdieni žmogau!
     Tau ištrykš iš giliai
     Spindulinga liūtis, varpas gaus
     Ir giedos angelai:

- Gimė kūdikis - šviečia viltis.
Skrisk, vėlele, nedelsk!
JAM ant spindinčio delno ištiesk
Savo skausmo maldas...