ATPIRKĖJUI

Vynmedžio Šakelė

Žaizda Tu visas! - Lyg raupsuotas!
Tu jau ant kryžiaus! - Meilės soste!
Kančių srautuose paaukotas...
Vien meilė Tau žaizdas bešluosto!

      Žaizdom - Krauju degi - žėruoji!
      Liepsnų malda šauki malonės! -
      Taip šventas už kaltus aukojas!
      Taip Meilė veržiasi į žmones!