MUMS GIMĖ KŪDIKIS

Vynmedžio Šakelė

Giedok, dangau! Nubuski, žeme!
Nakties tamsoj sušvito Saulė! -
Žmonių atstumtas už Betliejaus
Oloj mums gimė Kūdikis!

               Sūnus Aukščiausiojo mums duotas!
          Per Jį ir Jam sukurta visa.
     
Valdovas amžiais viešpataus Jis!
      Ramybės ir Tiesos Karalius!
      Jis - mūsų Dievas - Galingasis!
     
Jis - būsimųjų amžių Tėvas!

      Jis - amžiais Tėvo Mylimasis! -
      Jis mūsų Brolis - Atpirkėjas!