Laisvės kario - Alfonso Svarinsko 2010.12.29 linkėjimai