ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abromavičius S. 117, 127, 133, 139
Adamkus V. 42
Adlytė M. 224
Adomavičius A. 62
Aksamitauskas J. 72
Ališauskas K., sl.Spartakas 112, 121
Ališauskas V., sl.Puškinas 112
Amankevičius A. 138
Ambrazevičius 168
Andrejauskas P. 175

 Andrejauskienė-Atkočiūnaitė E. 175
Andrikis A. 119
Andriuliai 40-41
Angis, žr.Kasperavičius J.
Antanaitis A. 185
Antanavičius J. 227 
Apuokas 45 
Ardinskai 189 
Arelis, žr.Bagdonas A.
Armonas 181
Astrauskas J. 45-46 
Audrūnas, žr.Ulevičius V.
Augutis K. 138
Aukštikalnis 195 
Aukštikalniai 194
Aukštuolienė E. 182, 187, 192, 194, 199-200
Aukštuolis V. 201
Aukštuolytė L. 203 
Aurys, sl. Merkys 40 
Aviža V. 138

Babelytė D. 128
Babilius J., sl.Ridikas, Šarūnas 75, 80-81, 97
Bacevičius Marcelinas 39
Bacevičiūtė A. 175 
Bacys J., sl.Rimas 78 
Bagdonai 128
Bagdonas A., sl.Aras, Arelis 119, 128-129,130,131-135, 138
Bagdonas J. 128, 200-201 
Bagdonas P. 134-135, 138 
Bagdonas R., sl.Lapas 129, 134-135, 138
Bagdonienė-Greičienė 203
Baila 44 
Bakšiai 97 
Bakšys J. 95 
Bakšys S. 119 
Balašaitis P. 58 
Balbieris J. 175 
Balčiūnai 196
Balčiūnaitė-Motiejūnienė E. 179
Balčiūnas P. 182 
Balčiūnienė-Lukinskaitė K. 175 
Baltrušaitis 102-103 
Baltrušaitytė A. 203 
Baltūsis A. 209 
Baranauskas 64 
Baranauskaitė E. 128 
Barčaitė-Preilauskienė P. 67, 90 
Barčas A. 108 
Barkauskas A. 138 
Barkauskas J. 138 
Baronai 195 
Baronas L. 180-181 
Bartašiūnas 103, 106 
Bartkus P. 34, 37, 42 
Bartkus Petras, sl.Alkupėnas 86 
Basanavičius J. 66 
Basienė T. 224
Bauras Kazys, sl.Varguolis 148,149
Beinoris 64
Beleišienė A. 142
Bermanas A. 225
Bernotas, žr.Kubilius J.
Bethovenas 14 Bevardis, žr.Ulozas P.
Biržiška V. 209
Bieliauskienė-Figurinaitė O. 175
Biliūnas A., sl.Džiugas 37, 40-41
Bitinas, žr.Kisielius T.
Blažys J., sl.Klevas 85
Blažytė S. 103 
Bliumentalis 224 
Boginas 225 
Boguslavskis J. 224 
Bogušas J. 209 
Boreišienė B . 209 
Borisovai 167 
Borisovas 68 
Braudė Š. 209 
Braunas 224 
Brazdžius J. 175 
Bruveris V. 201 
Bružas S. 90 
Bružienė 64 
Budionas I. 217 
Budnikas J., sl.Audronis 86 
Bundiniai 115 
Bundinis F. 138 
Bundinis P. 138 
Bundinis V. 138
Burneikis A., sl.Tomas 112,115,117
Burneikis A. 128
Burokas 223
Butautai 186
Butkus B. 70
Butkus S. 216, 228
Buzys, sl. Dževalas 119

Cininas 209
Chenesaitė Š. 224

Čepaitė J. 22-23
Čeponis J. 23, 37 
Čerčilis 6
Černiauskas J., sl.Vaidotas 141-143
Černiauskienė-Karaliūtė A. 179 
Česlovas, žr.Kisielius T.
Česnakai 167
Čiurinskai 155
Čiurinskaitė E. 159
Čiurinskas A. 155 
Čiurinskas B. 154
Čiurinskas J., sl.Pelėnas 158, 162-164
Čiurinskas J., sl.Jurginas 146, 154-157, 162
Čiurinskas V., sl.Putinas 141,154, 156, 159
Čižauskaitė D. 171
Čižauskienė 167

Dagys K. 182
Danilevičius H., sl.Vidmantas 29, 68, 75, 77, 85, 87, 99, 106-107 
Danilevičiūtė 133, 135 
Daraškevičius V. 119 
Dargis J. 175
Darulis B., sl.Tigras 135, 138
Daukšienė-Kasperavičiūtė A. 7 
Diečkus J. 138 
Diedukas, žr.Šibaila J.
Dielkai 56
Dikinis 22
Dilienė-Pranukienė 123-124
Dilys 97
Dilys A. 201
Dilys A. 201
Dilmanas V. 204
Dimaitytė K. 84
Dirginčienė-Dikavičiūtė M. 175,182
Dirginčius 175
Dirginčiūtė A. 85
Dovidonis 200, 202
Drulia V 158, 162, 164
Drunga 14
Dubkov P. 206
Dzimidavičienė M.G. 153
Dzimidavičius A., sl.Riteris 148, 150-152
Dzimidavičius B. 153
Dzimidavičius P., sl.Puntukas 148, 150-153
Dzimidavičiutė-Karankevičienė D.D. 153

Einorytė J. 178
Egorovienė N. 224 
Elsbergaitė J., sl.Lelija 23

Filipavičius S. 210
Fišerienė 41 
Farbejevas 217 
Forostenko M. 211

Gabalienė A. 71
Gaidelionis 181
Gaidauskas-Breivė J. 34, 39-41, 45-46
Gailiūnas P. 75
Gailiūtė E., sl.Voverė 23
Galle L. 224
Galpernas J. 225
Gamonas 45
Garnys 133-134, 139
Gaškaitė N. 117
Gedvilas M. 204
Giedraičiai 94
Giedraitis-Giedrius A. 70, 75
Ginčas R. 223 
Gintaras, žr.Misevičius B. Girdzijauskas P. 47, 58, 67, 74, 81, 83, 88, 90, 96
Girdžius A. 94, 101
Girininkas, žr.Kukta P.
Gylys A. 59
Gylys B., sl.Beržas 131,138
Gylys S. 123
Gylys Z. 124
Gylytė B. 59
Gedvilas 64
Gelažnykasx J. 183
Gleiznys V., sl.Šarūnas 112, 115
Globys J. 39
Glovackas P. 211
Goldbergas I. 222, 229
Gordonas G. 225
Grabužis P. 201
Gramaila Z. 99
Greičienė S. 192, 194
Greičius K., sl.Narimantas 47, 61
Grenda S., sl.Smarkuolis 141, 148, 151,154
Grigalavičiai 37 
Grigalavičiūtė E. 37 
Grigaliūnaitė O. 141, 143 
Grigaliūnas 165, 167 
Grigaliūnas P. 172 
Grigaras B. 209 
Grinius K. 209
Grinius S., sl. Vanagas 119, 120, 122
Griška J. 224, 229 
Griškeliai 143
Grybas B., sl.Ąžuolas 130,136, 138
Grybauskaitė A. 198 
Grybauskaitė E. 224 
Gudavičius N., sl.Julius 94,102 
Gudeika V. 175 
Gurskas A. 142 
Gurvikas I. 225
Gužas V. sl.Mindaugas, Kardas 42, 86,87

Ignašiūnas J. 175
Ignatavičius E. 5
Ignatavičius 65
Iljana O. 225
Imbrasas, sl.Tarzanas 115
Indrašiūnienė L. 175
Indriliūnas P. 189
Indriliūnas S. 195, 198
Isačenko I. 223-224, 228-229
Ivanauskas V, sl. Vytenis 34, 68, 90

Jackys R, sl.Algis 95-96
Jakelevičius M. 209 
Jakučionis S., sl.Aušra 112-113 
Janavičius J., sl.Varpas 141, 143
Jankauskas A., sl.Granitas 47, 56, 58, 61
Jankauskas J. 80
Jansonas 197 
Janulis K. 211 
Januševičius V. 188 
Jarmala J. 59
Jarmala S., sl.Audrūnas, Šarūnas, Briedis 47, 58-61, 63, 66
Jarmalaitė-Pauliukonienė D. 59
Jaromskas P., sl.Perkūnas 147, 148-149
Jasinauskienė 107
Jastrebcevas 225
Jaudzemaitė-Tautkienė R. 178
Jocius 109
Joffė M. 224
Johnke L. 211
Jončia V., sl.Vaidotas 85
Jonikas A., sl.Rolandas, Daktaras, Liutauras 76, 83-85, 87, 109
Jonikas P. 209
Jonikas Z.
Jonikienė K. 74
Jovaiša V. 200 
Jukna J. 37-40, 44 
Jurevičius J. 214, 227 
Jurėnas J. 194
Juodenis J., sl.Lokys 130-131, 138
Juozaitis 186 
Juozėnas-Baltušis A. 208 
Juška A. 200, 202 
Juškaitis L., sl.Tigras 45 
Juraitė A. 111
Jūraitė-Kairionienė L. 111,117
Jūras I. 110-111
Jūras J., sl.Karosas, Žilvinys 110-117
Jūras S. 111
Jūrienė-Maželytė J. 110

Kačiušis V. 95
Kaminskas J. 79 
Kaminskienė 79
Kandejevas 143
Kairys A., sl.Apuokas 34, 38, 40
Kairys M. 45-46
Kairys P. 40-41, 45
Kairys P. 138
Kahkra L. 211
Kalkis J. 179,180
Kalvaitytė-Strainienė M. 81
Kapačiauskas V. 199
Kaplanas O. 217, 221
Kapralovas 133
Karablikovas S. 132
Karalius A. 175
Karosas J. 208
Karklinas 109
Karolis J. 130-131
Kasparas K. 78, 83, 126-127, 139
Kasperavičiai 5,17, 27
Kasperavičius J., sl.Angis, Visvydas, Šilas 5-9, 14,16-20, 22-24, 27-28, 30-44, 76-77
Kasperavičienė B. 17-18, 22, 43
Kauneckas B. 39
Kaupas V. 211
Kašėta A. 117
Kauneckas P. 94, 102
Kazickas V. 158
Kazitėnas A. 201
Kazlas M. 116, 139
Kemeklis B., sl.Kerštas 113
Kemežys V. 221-222, 224, 228-230
Keniausis A. 60
Keras J., sl.Bijūnas 61
Kęsgailą 118
Kėželis K. 189
Kėželis 218, 228
Kiaulevičienė Z. 135
Kiaulevičius 134
Kiaulevičius K. 130,138
Kiaulevičius P. 130, 133,135, 138
Kilienė-Brodulskienė K. 127
Kirša F. 211
Kisielienė M. 102
Kiseliovas 143
Kisielius A., sl.Mikutis 73-74, 76, 91, 101
Kisielius T., sl.Bitinas 76, 91, 94, 98, 101
Kisielius G., sl.Tomas, Arėjas 76, 92,94, 101, 104, 107-109
Kisielius J., sl.Krapikas 86, 91
Klasčius R. 179
Klasčiuvienė S. 179
Klimas A. 26-27
Klimavičienė A. 142
Klinga A. 198
Klinga D. 195, 198
Klinga J. 197
Klinga K. 17
Klinga P. 197
Kolomejec I. 224
Korčinskij L. 208
Korobkina Z. 202-203
Korsakas K. 204, 211-212, 222, 226-227, 229
Kovas 17
Kozlov A. 205
Kožarinovas G. 224
Kraftas L. 84
Kralinas I. 221
Kraujūnas K. 131
Kravicas A. 223-224
Krikščiūnas A. 176
Kriščiukienė P. 176
Krivickai 202
Krivickas B. 202-203
Krivickas J.202
Krivickas J. 202
Krivickas K. 194
Krovė 195
Krovienė 195
Kruopis 180
Kučinskas K. 178
Kubilius J., sl.Bernotas, Mažiukas 68, 74-75, 78, 80, 82, 97 
Kudirka V. 66 
Kuhndorff C. 211 
Kukelka 183 
Kukta B. 130
Kukta P., sl.Girininkas 112, 113, 115-116, 134-135
Kulkys, žr.Tamulis K.
Kuprienė-Aleksandravičiūtė A. 176
Kuprys A. 176
Kupstys J. 39
Kurojedovas V. 227
Kušeliauskas K. 24
Kutra A. 189
Kutra J. 176
Kutrienė L. 193
Kvietkauskas J. 206
Kviklys B. 126

Lakubonytė-Ločerienė A. 178
Lancevickis J. 224 
Lanskaronskienė B. 176 
Lanskaronskis P. 176 
Lapinas 45 
Laseris D. 222, 229 
Latyševas 217 
Latvys 130 
Laugalys E. 80 
Laurinskas L., sl.Liūtas 43 
Leonovas 44 
Leita V. 131 
Leitienė M. 131 
Lekauskas K. 162 
Leninas 210
Leščius I., sl.Dėdė Šaltekšnis 112-113,115-116
Levinas C. 223
Levinšteinas D. 221
Liekys V. 56
Liesiai 86
Liesys B., sl.Ėglis 86
Liškauskas N., sl.Beržas 121,130, 134
Liutauras, žr Jonikas A.
Liutkus P. 23
Lukošius N. 56
Lukša J., sl.Skirmantas 34, 36
Lukštaraupis J. 176

Macaitis P. 176
Macharinec N. 223-224
Mackevičius L. 217, 221
Mačiulis J., sl.Skaisgiris 41
Mačiulis K. 106
Maginskas A. 209
Maironis 63, 66
Makarovas K. 132
Maksimenko 180
Malinauskienė 202
Mališauskas J. 178
Markulis J., sl.Erelis 34, 36-37, 39,104-106, 112, 114, 147
Markevičius S. 134
Masalskienė 42
Masilionis J. 121
Masiukas 123
Masiulionis R. 120
Mateika-Mažeika K. 76
Matvejevas 45
Matusevičius J. 107-108, 230
Matusevičius J. 204 
Matuzevičius 199 
Meilus V., sl.Šturmas 112, 121 
Maželis J. 110-111 
Maželis, žr.Starkus J.
Merkys 48-50
Meškauskas V 74 
Meškauskienė M. 204, 208 
Mieželaitis E. 204 
Mieželis P, sl.Vilkas 119, 121 
Mikalauskas P. 214 
Mikutis, žr.Kisielius A. 
Milaševičius A., sl. Ruonis 42 
Milionis P. 159 Miliūnas A. 76
Miliūnas A. 189
Milneris 224 
Mindaugas 108 
Minskas P. 132 
Mirtinis A. 119
Misevičius B., sl.Gintaras 76, 103
Misiūnas 181
Mišeikis V., sl.Tarzanas 68
Miškinis B. sl.Kardas 130 
Mykolaitienė 198 
Mykolaitis L. 209 
Mykolaitis-Putinas V. 196 
Močius J., sl.Kabaila, Šviedrys 41, 68, 74, 78
Mockevičius E. 70, 72
Mockus I., sl.Tautvydas 95 
Mockutė O. 85-86 
Mockūnai 197 
Mockūnas K. 197 
Močialovas 64, 68 
Moižiešius 224 
Molotovas V. 15 
Montvydas 203
Morkūnas A., sl.Plienas 112, 114, 121-122,129
Morkūnas A. 117
Morkūnas V., sl.Žentas 113-114 
Morkvėnas J. 176 
Morkvėnas 185
Morkvėnienė-Banevičiūtė A. 176
Musteikis A. 209

Nainys J. V. 109
Namajūnienė 0.177
Narušis S., sl.Skiltuvas 122
Navaitis A. 17
Navikas J. 119
Navikas V. 138
Naudžiūnas A. 202
Nausėdaitė N., sl.Rasa 6, 36
Nečiūnas G., sl.Eigulys 113, 116
Nečiūnas K., sl.Urėdas 113, 116,133
Nemunas, žr. Šulckus A.
Nikitinas 133
Norkus A., sl.Antoška 83 
Nuždinas 109

Obakevičienė-Zlatkutė V. 177
Obakevičius O. 177 
Orano M. 211 
Orečnikienė K. 223 
Orincas J. 40-41 
Orlovas 44
Ožeraitis J., sl.Vaidotas 141-142, 148, 157,158
Ožerskytė L. 127

Pajaujis J. 206, 215, 219
Paliulionis V. 178 
Paliūnis S. 130 
Palšaitis P. 204, 226 
Paršelis V. 70-72 
Pašluosta K. 199
Paulaitis P., sl.Aidas 29-30, 34, 38, 40-41, 70-72, 76, 96
Paulauskas V. 39
Paukštys V. 45-46
Paviržius 132
Pažarskas A. 131
Pažūsis A. 123
Pažūsis J., sl.Dagys 122-125
Pažemeckas 185
Pečiulienė M., sl.Tulpė 120
Pečkauskas 81
Penas B. 223-224
Petkevičius P., sl.Kariūnas 158, 162-164-
Petkus S. 45
Petrauskas A. 215
Petrauskas V. 223
Petrėnas J. (Tarulis P.) 213, 228
Petronis, sl.Audra 121
Petronis V. 206
Petrovna V. 142
Petrulis N. 71
Pileckai 130
Pileckas A. 133, 138
Pileckas S., sl.Salas 129, 133, 139
Piliponytė S., sl.Rūta 141, 145-146,156,157
Pilka I. 138
Pilka K. 136, 138
Pipinytė-Šabanienė A. 209
Pipynė M. 177
Pipynienė E. 177
Pitleris 217
Plechavičius P. 128,196
Plečkaitytė 145, 146
Plepys J. 188
Plienaitis L. 79
Pocius L. 71
Pocius V. 71
Počkajus 115
Polieskis R. 211, 227
Polinkovas 109
Povilaitis A. 15
Pozdniakovas N. 221
Pranckaitis 65
Pranevičius J. 196,199
Pranevičiūtė 180
Praščenko N. 228
Preikšas K. 228
Preilauskai 67, 68, 90
Preilauskas S. 67, 69
Preilauskaitė O. 64, 67, 68
Preilauskaitė E. 74
Preilauskienė P., žr.Barčaitė
Princas J., sl.Skaistuolis 45
Procenko V. 225
Prokanovas A. 226
Prokapovičius A. 206, 208
Pronskus 223
Prunskūnas B. 184
Pučiuliauskas L. 71
Puodžiūnas K., sl.Titnagas 112, 122
Putrimas P. 59

Rabinavičius M. 223
Radzevičius P. 224 
Raila, žr.Stoškus A.
Raksnienė J. 177
Rasikas B. 138 
Raštikis S. 15 
Raudys 94
Raudonikis J., sl.Patašonas 112,132-133
Raudonis A. 70
Raudonoji 120 
Raugalas V., sl.Žilvitis 130 
Razminas K. 14 
Ražauskas V 76 
Redfern G. 211 
Reimontas 14 
Ribentropas J. 15 
Rimkus 109
Rimša J., sl.Šarūnas 41, 75-76
Rokas V, sl.Beržas 122 
Rolandas, žr.Jonikas A.
Romanas 54
Rozenblumas 225
Rožėnas 186
Ruibys K., sl.Eiva 75
Ruibys P., sl.Garbštas, Žigas 76, 82, 86, 97, 98
Ruibys P. 74-75
Rumė J. 182
Ruplėnas J. 182
Rupšaitis-Urbšaitis J., sl.Žilius 84
Rusinas P. 209 
Ruzveltas 6 
Rūta, žr.Užupienė S.

Sabaliauskas Č. 119
Sabaliauskas V., sl.Slapukas 113 
Sabonytė g. 150 
Salys A. 209 
Sandėris L. 222-224 
Satkauskas V 139
Saturnas, žr. Strainys K.
Saugūnas A., sl.Žaibas, Vėtra 119, 121
Savickas 184
Sereikis P. 138
Seniūnas J., sl.Lakūnas 130-131
Seniūnas P. 130
Seniūnas V. 131
Sėjūnas J. 138
Sėjūnas S. 139
Sidaras 168
Sidaras J. 162,164
Simanonis A. 139
Skandūnas 64
Skardžius P. 209
Skeberdienė J. 177
Skirmantas 91
Skabas P. 131
Skabas, sl.Aidas 115
Skabai 130
Skaringa M. 179
Skeberdis J. 187
Skerbedis P. 183
Sklėnys A. 197
Sklėnys J. 197
Skubeika J. 119
Skučas K. 15
Slapšinskas V. 68
Slavinskas 115
Slavinskaitė J. 114
Slušinskas A., sl.Lapinas 87
Smailienė V. 177
Smailys S. 177
Smarkuolis, žr.Grenda S.
Smetona A. 184
Sniečkus A. 204 
Sokolovas 103-107 
Sokolovskis V. 206, 208 
Solodovnikovas 109 
Solominas 225 
Soročka 108 
Stakionienė D. 183
Stakionis P. 182
Stalinas 6, 83, 144, 173, 210
Stankus 64
Starkauskas J. 117
Starkus J., sl.Maželis 68, 76, 84, 87,89-91
Stašaitis A. 95
Steiblys A. 134-135
Steiblys B., sl.Marsas 114, 116
Stepaičiai 64
Steponaitis V. 75, 82
Stimburys A. 139
Stipinis A. 200
Stonys M. 203
Stoškus A., sl.Raila 74-77, 78, 96-98
Strainys I. 81
Strainys J., sl.Saturnas 76, 78, 80-82, 84
Strainys P. 80
Strazdas J. 130 
Strazdas K. 110 
Strazdas P. 130 
Striaukas A. 90 
Stukas P. 177 
Svarinskas A. 43, 124 
Sviridov 44 
Statkevičius 75 
Stundžia A. 123
Sukauskienė-Brazauskaitė E. 177
Suotkutė E. 145 
Sutkaitis 72 
Sutkus, žr.Sutkaitis Szefneris B. 222, 229

Šadovskis I. 222-223, 229
Šakovas 224
Šausas L. 212, 222, 224-225, 227-229 Ščorcas N. 217 
Šepetka S. 139 
Šernas 109
Šibaila J., sl.Diedukas 110, 112, 114-115,119,121, 128, 129
Šilėnas-Stakušas J. 185-187
Šimaitis 34 
Šimaičiai 95-96 
Šimkevičiūtė J., sl.Palmė 45 
Šimkus J. 206, 224 
Šimkus K. 72 
Šimulynas S. 23 
Širvinskas A., sl.Šalmas 130 
Šlika A. 177 
Šlėgeris J. 200, 202 
Šmigelskienė Ii. 124 
Šmukleryte R. 223-224 
Šniuika J. 139 
Šochatas J. 204, 221 
Špitalnikas 225 
Šteimanas 224 
Štrausas 14 
Šubertas 14
Šulckus A., sl.Nemunas 113,115-116
Šulckutė L., sl.Žibutė 113, 116 
Šumanas 14 
Šutyj M. 226 
Švedas J. 63
Švelnikas P., sl.Valdemaras 120
Švedas P. 119 
Šveistys 50 
Švirinas P. 48-49, 52

Tamaliūnai 195
Tamošaitytė P. 90 
Tamulaitis S. 214 
Tamulėnas 182 
Tamuliai 89 
Tamulienė O. 89
Tamulis K., sl.Kulkys, Senis 76, 78, 88, 90
Taparauskai 160,165, 169
Taparauskas A., sl.Kirvis 158-160, 162, 163-164
Taparauskas E. 159,169
Taraškevičius V. 139 
Tarbūnienė A., sl.Drebulė 141,145
Tatoris P. 182
Taulkevičienė P. 177 
Tereikienė V. 28, 42 
Tigras 121 
Timukas E. 177 
Timukas P. 178 
Timukienė O. 178 
Tysliava J 211 
Toliušis 64, 76 
Trečiokaitė L. 209 
Treinys J. 209 
Trumpaitienė O. 84, 86 
Trumpaitytė B., sl.Žibutė 74 
Trušinskas A. 200 
Trušinskas V. 200 
Tubys K., sl.Žvalgas 113, 116 
Tuinyla V. 209 
Tupčiauskas V. 209 
Tupėnas186

Umru D. 206, 221
Ulevičus V., žr.Jarmala S., sl.Audrūnas, Šarūnas, Briedis, 61-62
Ulevičienė B., žr.Jarmalienė 61-62
Ulozas P., sl.Bevardis 141, 143
Urbanavičius-Urbonas S. 215
Urbonas D. 72
Urbšaitis J., sl.Žilius 78, 87
Urbšys J. 15
Urbutis B., sl.Margis 24
Užunaris A. 193
Užupienė S., sl.Rūta 140

Vaičiūnas A., sl.Tigras 135, 138-139
Vaičys J. sl.Beržas, Sakalas 45 
Vaidotas, žr.Ožeraitis J.
Vaiginas E. 202
Vainius R, sl.Sakalas 141, 143
Vaintraubas S. 225
Vaitaičiai 189
Vaitelis P. 119
Vaitkevičienė E. 111
Vaitkevičius S. 70, 72
Vaitkus A. 39
Valaitis K., sl.Kazimieras 78
Valantiejūtė O. 80, 83
Valeika A. 119
Valiūnas E. 121
Valunta 180
Vanagas, žr.Grinius S.
Varabauskaitė-Marcikonienė R. 179
Varabauskas D.179
Varanauskas A. 178
Varanauskienė-Milčiūtė O. 178
Varanavičiūtė N. 148
Variakojis J. 182
Variakojis K. 182
Variakojis P. 200, 202
Variakojis V. 200
Vartbergė H. 118
Vassar 44
Vasiliauskas A. 195, 198
Vasiliauskas J. 194 
Vasiliauskas 195 
Vasiliauskienė K., sl.Sutema 96 
Vaskelaitė D. 126 
Vaškelis A. 216 
Vaznienė O. 109 
Večiorka 64 
Vedernikovas 108 
Venclauskas J. 23 
Verkėtis A. 178
Verkėtienė-Sasnauskaitė J. 178
Vėjinis V. 184 
Vicas E. 224
Vidmantas, žr.Danilevičius H.
Viederis K. 182
Viederis V. 183
Viederis 183-184
Viederis J. 184
Vileišiai 196-197
Vileišis A. 195-196
Vileišis A. 196
Vilimas 178
Vinokurovas K. 226
Vislauchas 118 
Vištartienė S. 179 
Vitkauskas V. 15
Vyškinas B. 224
Vytuolis 186 
Volebikas K. 179 
Vosylius J. 178 
Voveris V. 117

Zabiela A. 139
Zablockas 184 
Zagurskis 14 
Zameckis S. 45
Zaremba S., sl.Beržas 122, 124-125
Zaskevičius A. 34
Zeimeris A. 211
Zepkus A., sl.Piliakalnis 121
Zibartas A. 82
Zibavičius L. 215
Zimanas G. 206, 219, 224-225
Zyngeris B. 222, 229
Zovienė-Kublinskaitė B. 178
Zubauskas 185

Žaliasis Velnias 120-121,140
Žąsinas 135
Žemaitis J., sl.Vytautas 8, 14, 18, 23-24, 36-37, 39, 42, 77-88
Žibas A. 203
Žičius P, sl.Vėjas 141-142
Žičkus J., sl.Viksva, Širšė, Žiogas 29, 38, 40, 68, 74-75, 76, 78, 82-83, 86 
Žičkus K. 91 
Žilinskas B. 188-189 
Žilys, žr.Urbšaitis J.
Žilvinys, žr.Jūras J.
Žitkevičius J. 181
Žitraitytė 65 
Žiupka, sl.Šarūnas 115 
Žiūraitytė 65
Žymančius T. 43
Žmuidzinas J. 211 
Žukauskai 165 
Žukauskas A. 206
Žukauskas M., sl.Meška, Bebras 129-130,134
Žukauskas Z., sl.Plaktukas 130
Žvynė 180