LAIŠKAI, PATIKSLINIMAI

Siunčiu savo archyvuose atrastą nuotrauką, kurią laikiau dingusia. Joje Kėdainių turgavietėje pamesti 5 ar 6 partizanai. Buvo šiltas matų laikas - 1945 m. pavasario pabaiga ar vasaros pradžia. Įsiminė šalmas ant vieno žuvusiojo krūtinės.

Fotografavo Kazys Blaževičius (važiavau dviračiu), saugojo Gediminas Damalakas.

Kazys Blaževičius