Asmenvardžių rodyklė. Vietovardžių rodyklė

PAVARDŽIŲ RODYKLĖ

Adomaitis, sl.Pavasaris 75
Aidas(ag.) 64,65,66 
Albinas, žr. Bartkus Bolesas 
Aldona(ag.) 85, 89, 90, 93, 94,105, 114
Alytė, žr.Rybelis Antanas
Algis, žr.Čižas Eduardas 
Amalevičiūtė Laimutė 129, 130
Antanaitienė 80
Aras(ag.), žr.Butkus Bolesas
Arštikis Kazys 122
Arūnas 56,127 

Arvydas 69
Atamanas(sl.) 69,71,73
Audra(ag.) 85,87,93 
Audronis(ag.) 110 
Auksys58
Aušra, žr.Lisys Alfonsas

Babyliovas, 42 50
Badas(ag.) 154 
Bajec(ag.) 154 
Balandin 27,30 
Balandis(sl.) 29,35,45,154 
Balčiūnas 153 
Balikas(ag.) 27,30 
Balinskai 36 
Balsys Antanas 122 
Banys Bronius 148 
Banginis 23,29 
Baranauskaitė-Zubavičienė Zuzana 99,115 
Baranauskas 89,90,91,115, 153,154
Baranauskas, sl.Žadelis 115
Baranauskas (Adolfas) 11 
Baranauskas Edvardas 98 
Baranauskas Jonas 153 
Baranauskas Juozas 98,99 
Baranauskas Vytautas, sl. Dantė 76, 77, 80,81,87,94, 95,96,97,98,102,112,158, 159
Barišnikov 96
Bartkus Bolesas, sl.Albinas 74
Batūra Lionginas, sl.Juozas(ag.) 149, 150, 151, 154
Bebras(sl.) 29 
Bebras, žr.Štaras Jonas 
Beinoris 153 
Beliavičius(ag.) 31 
Beržinskas 11
Bielskis, žr.Skoburskas Vytautas
Bijūnas, žr.Šmigelskis Alfonsas
Bilevičius Juozas 153
Binius Aleksas 81 
Birutė 210, 121 
Bitelė, žr.Triukaitė Elena 
Bitė 109
Bitė, žr.Karbočius Algis
Bogdonov135 
Borodin 85, 86, 89, 90, 93, 94, 96
Borodnikas 90
Brazaitis Kazys 155, 158 
Brazauskas Antanas, sl.Žaibas 36
Brazytė-Ragaliauskienė Aldona 67, 112
Brazdžionis Bernardas 34,50
Briedis, žr.Laužikas Kazimieras
Bronisovas 80
Bružas A. 50, 66 
Budrys 49
Budrys(ag.) 80, 81, 114
Budrys Jonas, sl.Varnėnas 71,73, 74 
Budrys Kazys 83 
Budrys Romualdas 73, 74 
Budzinauskas 147 
Burneika Mykolas 135
Butkus Bolesas, sl.Aras 64, 65, 66
Butkus Jeronimas 81
Butkus Zenonas 11

Čečurov l22,123,128,129
Čelkis Vladas, sl.Paukštelis, Kraujelis 74,75 
Čepas 154 
Čepas Algirdas 144 
Čepas Kazys 130-133 
Čepienė 130 
Čerka153
Čestnyj, žr.Remeika Vytautas
Čiapas Pranas 36
Čižas Eduardas, sl.Algis 74, 121

Dalbokas Aloyzas, sl.Imperatorius, Šarūnas 32,33,41, 42,48,52,54, 56,57,58,62, 63,64,66,140,148 
Dambrauskas Liudas 153 
Dantė, žr.Baranauskas V. 
Dapkūnas 128 
Darius(ag.) 130,131 
Daška 125 
Daujotaitė Valė 135 
Daukša P. 54 
Digrienė90
Digrytė Irena 48, 49, 148, 149
Dirda48
Dirda Antanas 73,74
Dirda Juozas 73 
Dirdaitė Jadzė 155 
Dobilas, žr.Kavaliauskas Antanas
Docka Aleksandras, sl.Ragutis, Vanagėlis 72,82
Dockaitė G. 54 
Dolitlis, žr.Preikša Juozas 
Dovida Antanas 76
Dovydaitis 78
Dubinskas 78 
Dukaitis Bronius 153 
Dulskinaitė Stasė 135 
Dušanskij 102,107,109 
Dūdelė, žr.Kuročka Vladas 
Dūlius(sl.) 23, 29 
Dzikas Juozas 47, 48, 50,106,154,159

Eimutis Pranas 60
Efimovas 41,49

Faustas 75
Ferdinandas (vardas) 44
Fomičiovas 129 
Frenkel(ag.) 76,77,80 
Fomičiov 132
Fui-Fui, žr.Gusčius Albertas

Gaidys(ag.) 120
Gaižauskas Andrius 11 
Gaižauskas Simas 11 
Galinauskas Antanas 11 
Gapšys 127
Gaškaitė-Žemaitienė N. 66
Gavėnas 23,29 
Genys 60
Gintaras(ag.) 107,109,147
Gmalionyj 27 
Golys 155 
Gražvydas 75
Gražvydas, žr.Karašauskas Kazys
Grigaliūnas 154
Grišečkin 131 
Gudaitis 140
Gudaitis Vaclovas, sl.Rasas 19,27,29,32,35,41,50,51, 54 .
Gurčinaitė Mikasė 36
Gusčius Albertas, sl.FuiFui 39,40,113 
Gusev 113, 114 
Gvildall

Imbrasas 155
Imperatorius, žr.Dalbokas
Ivanauskas Antanas 78 
Ivanauskienė 78 
Izidorius, žr.Norkus Vytautas

Yla(ag.) 160
Ylius Julius 8 
Ylius Vytautas 11

Jakor(ag.) 154
Jakubėnas153 
Jankauskas 36 
Jankauskas(ag.) 154 
Jarckojus 91 
Jasaitis Stepas 85 
Jasaitytė Genė 47 
Jasinevičius 140 
Jasinevičius, sl.Margis 32,33, 50,51,52, 54, 56,149, 150 
Jasinevičiūtė M. 54 
Jasukaitis 154 
Jaščiolda 35 
Jaunis 60
Jaunutis, žr.Kvedaras Stasys
Jokeris 45
Junutis, žr.Kuncvičius Pranas
Juozaitis T. 54 
Juozas, žr.Batūra Lionginas 
Juozelis(ag.) 112,113 
Jurevičius Viktoras, sl.Kovas 74, 75
Juška Leonas, sl.Kariūnas 123,126,127,128,129,131, 132,133 
Južakov151

Kaimynas(sk) 69,71,73
Kambaraitės 153 
Kanapinskaitė J. 54 
Kantautaitė Marija 41 
Kaplan 27 
Kapralov 110,111 
Karašauskas Kazys, sl.Gražvydas81
Karbočius Algis, sl.Bitė 120
Kariūnas, žr .Juška Leonas
Karpis, žr.Sirusas Aleksandras
Karosas 69
Kavaliauskas Alfonsas, sl. Uraganas 74
Kavaliauskas Antanas, sl. Dobilas 75
Kavaliauskas Vladas, sl.Vanagas 74
Kemėšis 153 
Kemzūra 8 
Kerza 44
Keturakis Alfonsas 154,155
Keturakis R. 155 
Kiaukė Antanas 11 
Kiaukė Jonas 11 
Kibirkštis, žr.Krutkis Teodoras
Kielė Antanas, sl.Paukštis 41,50,51, 148,150, 151 
Kielytė Genė 44 
Kielytė Stasė 41 
Kilčiauskienė Olė 103, 105, 107,109, 113,114,116 
Kirvis(sl.) 19,23 
Kirvis(ag.), žr.Ottingis Rudolfas 
Kisielius 58
Kišonas Boleslovas, sl. Aldona(ag.) 91,96
Kišonienė Morta 85 
Kiulkis Juozas 66 
Kizerskis Juozas 90, 93, 94, 96
Klajūnė, žr.Petrauskaitė
Klevas 58 
Klevas(ag.) 74,75 
Klierikas 39,40 
Končius Antanas 54 
Kondrotaitė Zose 81 
Kontautaitė M. 54 
Kontautaitė 0.54 
Korotkov 74 
Korsakov 87
Kostas(ag.), Leopardas 105, 107
Kovas(sl.) 69,73
Kovas, žr.Jurevičius Viktoras 74
Kraujelis, žr.Čelkis Vladas
Krikštonaitė Aušrinė 1 (M) 
Krikštonaitė Simona 100 
Kripaitis 153 
Krivius 19 
Kryvis 29
Krupavičius 126,128
Krutkienė 1.137 
Krutkis Petras 135 
Krutkis Teodoras, sl.Kibirkštis(ag.) 32,40,41,42,44,45, 47,48,49, 50, 148 
Kukutis 148 
Kulikauskas 89,90 
Kulkosvaidis(sl.) 8 
Kundrotaitė Zosė 88,159 
Kundrotas Antanas 158,159 
Kunevičius Pranas, sl Junutis 
Kunevičiūtė L. 54 
Kunigaikštis(sL) 133 
Kuniškauskas Kuprevičius S. 54 
Kuročka 27,144 
Kuročka Vladas, Dūdelė 23, 29,30,31,32,33,34,35,148 
Kurok(ag.) 76 
Kurtinaitis E. 66 
Kutuzov 132,135 
Kvedaras Antanas, sl.Tautvydas 5, 67, 68, 72, 75, 76, 78, 80,81,82, 86, 87,88,89,90, 91, 94, 95, 96, 97, 99, 112,154,155,159
Kvedaras Juozas 155 
Kvedaras Donatas 11, 32, 137
Kvedaras Romualdas 67
Kvedaras Stasys, sl.Jaunutis 5,67,68,76,78,80,115,155, 158

Labutis, žr.Stokas Juozas
Ladygaitė 153 
Laikraštis(ag.) 78 
Lakštutė 104
Lakūnė 103, 104, 107, 109, 114
Langė 73
Lapė, žr.Prūsaitis Pranas 97
Lapiukas(sk) 44 
Laužikas Kazimieras,sl. Briedis 36
Lechavičius Aleksas 153
Ligeika Antanas, sl.Perkūnas 23, 29, 35
Ligeika Povilas 33,36
Likas 115 
Linelis 85
Lisys Alfonsas, sl. Aušra 74
Lokys-Paulius, žr.Meškauskas Aleksas
Lukšys Povilas 56,64,66,127

Mackevičius Jonas, sl. Vygaudas 121
Mackevičius Kazys 135
Mackcvičiūtė-Biliūnienė Ona 67
Mackevičiūtč-Urbonicnė Regina 67
Marcinkus Aleksas 144,145, 149
Margevičius Kostas 144
Margis(ag.)41,148 
Margis 56
Margis, žr.Jasinevičius
Markevičius 153 
Masytė-Paliūnienė Ona 100 
Matenavičius Liudas 155 
Mažeika Albinas 44 
Mažeika Bronius 11 
Mažeika Izidorius 44 
Mažeika Jonas, sl.Šurinas 
Mažeika Matas, sl.Partizanų tėvas 41,42, 45,50 
Mažeika Vytautas 44 
Mažeika Vladas 11 
Mažeikaitė 41 
Mažeikaitė Bronė 44 
Mažeikaitė Genė 44, 
Mažeikaitė Veronika 44 
Mažeikienė 44
Medžiotojas 42,44,45,148
Meškauskas Aleksas, sl.Lokys Paulius 40,45, 
Meškauskas Ignas 8,41,50 
Meškauskas Lionginas, sl.Sakalas 36,40,113 
Meškonis Juozas 137 
Meškuotis Juozas 11 
Meškuotis Vytautas 97 
Mikolaitis Andrius 154,155 
Mikolaitis Pranas 154 
Mileris 85 
Mockienė 130 
Mockus 30,31 
Monteris(sl.) 69,71,73,74 
Morkus 122 
Morkūnas A. 54 
Muralis A., sl.Vingis 52, 54, 55,56,57,58,63,102

Naujokas, žr.Skoburskas Aleksandras 
Negusas 148 
Nekrasov 29 
Neman(ag.) 93 
Nemunas(ag.) 85,87,93 
Nemūnas, žr.Vyšniauskas 
Neprietelius(sl.) 69 
Neužmirštuolė(ag.) 30 
Nevėžis(ag.) 83 
Nicman(ag.) 81, 86, 87, 88, 89,158, 159
Nikolaj(ag.) 76,77, 78,93
Norkienė 30,31 
Norkienė Marija 31,33 
Norkus Vytautas, sl.Izidorius 23,29,30, 33, 35 
Norkutė Natalija 33 
Novikas Mykolas, sl.Tauras 64, 65,66 
Novoženin 78 
Nuždin 114

Olbergas Jonas 153
Oleinik 120 
Oriol(ag.) 145 
Oršvila 96
Oškurkov 94,96
Otličnik(ag.) 154 
Ottingis Rudolfas, sl.Kirvis 64,65, 66,93

Pabarčius 30
Pabarčius Vladas 8,11 
Pachomyčov 86 
Palinauskas, sl.Paniškas 49, 148,149
Paliūnus Boleslovas, sl.Vieversys 102,116,117,119
Paliūnas Juozas, sl.Rytas, Vairas 19,27, 29,50,53, 56, 72,82,83,86,100-106,110-114,116,120-131, 133,135, 137
Paliūnas P. 54
Paliūnas Vytautas 102,112 
Paniskas, žr.Palinauskas 
Partizanų Tėvas, žr.Mažeika Matas
Paškov 83, 85,86
Paukštelis, žr.Čelkis Vladas 
Paukštis, žr.Kielė Antanas 
Pavasaris, žr. Adomaitis 75 
Pavinkšnis 153 
Pelkė(sl.) 29 
Pempė(sl.) 23,29 
Perkūnas, žr.Ligeika Antanas
Petraitytė 119
Petrauskas 121 
Petrauskas(ag.), žr.Vezdėnas Alfonsas 
Petrauskas J. 54 
Petrauskaitė, sl.Klajūnė 129 
Petrelis(ag.) 160 
Petrėtytė Viktorija 102 
Pilypas Bronius 8 
Pivoras Jonas 49 
Platon(ag.) 110 
Plechavičius 148 
Plienas(ag.) 119,120 
Pochomyčiov 86,87 
Počinikov 112,113 
Počkaj 62,151

Podkamisky 120 Povilaitis(ag.) 154 Povilaitis Mykolas 80 Preikša Juozas, sl.Dolitlis 151

Pridorožnyj 94,95,96 Prūsaitis Pranas, sl.Lapė 97, 123,127, 128,129,131, 133

Ragauskienė Palmyra 102
Ragauskas Antanas, sl.Ragelis 56,57, 64, 65,66 
Ragauskas Soteras 100 
Raguris, žr.Docka Aleksandras
Ragožinas J. 145,147
Ramunėlė 140 
Rasas, žr. Gudaitis Vaclovas 
Rauba Folgetas 153 
Rauchicnė 1.54 
Rechimbakienė 1.54 
Remeika Vytautas, sl.Žibutė, Čestnyj, Darius 100, 110, 111,122,123, 128, 129, 131 
Ribelytė G. 54 
Rimgaudas, žr.Paliūnas Juozas
Rybelis Juozas 155
Rybelis Antanas, sl. Alytė 
Rybelis Juozas 80,90 
Rytas, žr.Paliūnas Juozas 
Rolandas-Austas 75 
Romanov27,29 
Ruduo 69
Rugienis 30,32,41,48,149

Sagaidak 77, 83, 87, 89, 95,158,159
Sakalas 129 
Sakalauskaitė 1.54 
Sakalauskas B. 54 
Sakalauskas Feliksas 153 
Samson 42,
Samulevičicnė V.ll
Sankauskas Vytautas, sl.Šalčius 106
Saulė(ag.) 107,109
Sebeckaitės 153
Semaška Vladas 158 
Semionovas 151 
Serebriakovas 112,121 
Sirusas Aleksandras, sl.Karpis 54
Sirvydas Antanas 77, 78
Sirvydaitė Genė 78 
Sizak(ag.) 102, 105 
Skaburskas 30,35 
Skaburskas Matas 30 
Skaburskas Aleksandras, sl.Naujokas 23,29 
Skaburskas Mykolas 31,32 
Skaburskas Vytautas,sl. Bielskis 23, 29, 30, 31, 32, 144
Skaburskienė 36,145
Skaburskytė 144 
Skaburskytė Bronė 32 
Skakauskas107 
Smilga 51,54,56 
Smitrius Vytautas 11,137 
Smulskis 130 
Sniegutis 154 
Skokauskas 102,116 
Sokolovas 56,58,60,61,62, 64
Sorokinas 80
Sovkin, žr. Vyšniauskas 
Stanaitis Apolinaras 83 
Stankevičius 155,158 
Stankevičius S. 54 
Stasiūnas 58 
Stašinskas Vincas 8 
Stepanovas 29,120 
Steponas(ag.) 30,33 
Stirna 23
Stokis Juozas, sl.Labutis 44, 47
Stoliarienė A. 54
Stoliaris A. 54 
Stonis Juozas,sl.Verpetas 64, 66
Strazdas 29
Stulgaitytė G. 66 
Svajonė(ag.) 112
Svetikas Antanas 123, 126, 129

Šalčius, žr.Sankauskas Vytautas
Šalkauskis 128
Šalna(ag.) 64 
Šapelis 73 
Šaras 17 
Šarūnas(sk) 56 
Šašytė-Kvedarienė Birutė 67,105,109,113,115,116 
Šaulys 75 
Šermukšnis 73 
Šilkaitis Stasys 76,77,154 
Šilkaitytė Juzė 77 
Šmigelskis Alfonsas, sl.Bijūnas 85,86 
Šniukšta Aleksas 112,113 
Šniukšta Kazys 106,112,113 
Šniuolis Viktoras, sl.Vitvytis 137
Štaras Jonas,sl.Bebras 49
Štuikytė-Urbonienė Birutė67, 158
Šukevičiūtė J advyga 115
Šukys 39,153
Šukytė Jadvyga, sl.Lakūnė68,    105
Šurinas, žr.Mažeika Jonas
Švilpa (sl.) 29 
Švilpikas(sl.) 23

Tamašauskas K. 135
Tarzanas (sl.) 23,29 
Tatariūnas Zigmas 151,152 
Tauras(ag.), žr.Novilas Mykolas
Tautvydas, žr.Kvedaras Antanas
Teodoras 50,51,52
Terečenko 91 
Tėvas(sl.) 23 
Tigras, žr .Tiškus 
Tiškevičius Feliksas 153 
Tiškus, sl. Tigras 147 
Tkačenka 27
Todesas 31, 32,41, 47,48
Trakimas 153
Triukaitė Elena, sl.Bitelė 67, 105,113,114,115 
Triukaitė Verutė 115 
Tvaronas (Tvarūnas, Tvari-jonavičius) Leonas 144

Ugnis(ag.) 110
Ulickaitė Emilija 98 
Ulinskas Pranas, sl.Žiedas, Ruduo 75
Ulickas Vytautas 81,89, 90,91,94,159
Underis 78
Uraganas, žr.KavaliauskasAlfonsas
Urba V. 54
Urbonas 89,90,91,94,154
Urbonas, sl.Linelis 155 
Urbonas Alfonsas 81 
Urbonaitė-Riaukienė Janina 99
Usockis Juozas 8

Ūsas Alfonsas, sl.Žaibas 74

Vaicieka Antanas 76
Vaidila 122 
Vainauskas 11 
Vainer 94
Vairas, žr.Paliūnas Juozas
Vaitkaitis Vincas 48 
Vaitkaitytė 48,49 
Valaitis Antanas 8 
Valenčius49,149 
Valiulis Klemensas 112 
Valiulytė-Adomaitienė Liucija 67 
Valys 158 
Vanagas(sk) 29 
Vanagas, žr.Kavaliauskas Vladas
Vanagėlis, žr.Docka Aleksandras
Vanagėlis, žr.Židelis Zigmas
Varnėnas, žr.Budrys 
Vasiljevas 62
Veliūnienė Bronė 66
Verpetas(ag), žr.Stonis Juozas
Veronika(ag.) 154
Veždėnas Alfonsas, sl.Petrauskas(ag.) 151,153,154 
Vėtra 58,60
Vieversys, žr.Paliūnas Boleslovas
Vilnius(ag.) 110 Vingis 50
Visockis Pranas 11 Vygaudas114
Vygaudas, žr.Mackevičius Jonas
Vyšniauskas, sl.Nemūnas, Nemūnėlis(ag.) 103, 104, 105,107,109,115,116 
Vyšniauskas, sl.Sovkin 56, 113,114

Vytautas, žr.Žemaitis J. Vytcnis(sk) 69,71 
Voldemaras-Suomis 147 
Volkov87 
Volskis Petras 8

Zenin 120
Zidorius 29 
Zubovalenko 151 
Zuikis(sl.) 29

Žadelis, žr.Baranauskas
Žaibas(ag.)159 
Žaibas, žr.Brazauskas Antanas
Žaibas, žr.Ūsas Alfonsas
Žąsinas(sk) 23,29 
Žibutė, žr.Remeika Vytautas 
Židelis Zigmas, sl. Vanagėlis 40,41
Židelis Vladas 80
Žikas 147
Žemaitis Antanas 40
Žemaitis Jonas, sl.Vytautas 76,81,86,106, 116 
Žukaitė-Kvedaricnė Ona 67 
Žukas(ag.) 140

VIETOVARDŽIŲ RODYKLE

Aleknaičiai 132
Alytus 67,117 
Amerika 154
Ariogala 8,11,47,80,81,83, 86,91,96,102,104,116,132, 133,155,158,160,162,163,165.167, 171 
Aukštuoliai 31 
Angiriai 80,148 
Ažytėnai 66,185

Baisogala 144,184
Baltarusija 47 
Bargailių pelkė 35 
Barsukynė 42, 44,47 
Betygala 8,30,122,125,126, 127,128,175 Biržai 51,153 
Brestas 123 
Budai 78

Čekiškė 67
Čerkosai 36 
Černovka 83,155 
Čikaga 184 
Čikčinas 211

Daujotėliai 11
Deveikiškių miškas 36 
Deveikiškėliai 69, 73,74 
Deveikiškės 73, 83, 91,150, 165,182 
Diksiai 76, 77
Dotnuva 6,36,45,49,52,77, 78,81,83,84, 86,89, 90,91, 94, 96, 120, 132, 133, 135,137.153.158.160.165.167, 169

Eišiškės 30

Galulaukis 158
Garliava 67 
Garšvčnai 58
Gegužinė 27
Gersonys 8 
Gedraičiai 35 
Giedraičiai 23 
Godai 35 
Garšva 44,173 
Gražiškiai 32,189,190 
Griaudžiai 8 
Girnkalnis 148 
Girnkiškis 6, 23, 27, 29, 30, 31,35,40,140,144,155,205 
Grivainiai 155 
Gudžiūnai 6,23,49,51,52, 103,104,123,126, 140 
Glazaniškis 62 
Gudžiūnai 148, 149, 169, 187,188,191

Ilgižiai 8,175
Ilgižiukai 175
Inta 167,186,197, 215,220, 222, 224, 228

Jankūnai 187
Jakubaičiai 121, 130, 189, 190
Jakušika 183
Jaugiliai 191 
JAV 184
Josvainiai 5, 67, 73, 75, 98, 140, 173, 174, 178 
Jonava 67
Juodžiai 11,91,96, 98,173
Jurbarkas 67,209,229

Kalnaberžė 48
Kalniškiai 11 
Karaliaučius 187 
Karmėlava 173 
Karolinos miškas 30 
Karalgiris 62,63,
Kaunas 5, 30,31,32,35,49, 50,51,58,60,67,80,91,99, 102,104,109,110,112,113,114,115,117,120,123,128, 144, 145,147,149,151,153, 154,170,172,173,175,184, 195,200,201,202,205,213, 215,219, 230, 231 
Kazlų Rūda 109 
Kėdainiai 5,8,30,31,32,34,36.41.45.50.64.69.71.73, 75,80,83,86,91,94,97,113, 123,131,140,147,149,151,160.162.163.166.173.182, 185,187,188,191,201,202,222.223, 224,225, 226,230, 231
Komija 219
Kožva 205, 206, 209, 211, 212
Krakės 6,8,11,29,30,36,41,44.49.66.67.69.71.73.74, 76, 90, 94, 96, 98, 104,140,148.149.153.158.182.183, 185,187,188,190,191,192, 198, 225,229 
Krasnojarskas 184,196 
Kretinga 112,153 
Kriaušės miškas 30 
Kupstai 58

Labūnava 50,52,54,102
Lapkalniss, 163 
Latvija 48 
Lenčiukai 167 
Lenčių miškas 8,11,98 
Lentvaris 52 
Leščiai 103,108,115 
Leonava 35
Lietuva 5, 7, 34, 36, 45, 58, 98, 99, 102, 120, 121, 127, 131,154,155,160,170,173, 187,190,200,203,215,221,223.224, 228 
Linkuva 153 
Lukiškės 113

Magadanas 184
Marijampolė 109 
Maskva 27,202,214 
Molavėnai 66 
Mažeikiai 99,188 
Mazgolava 58 
Medininkai 47,81,166 
Mingelai 209,229 
Montviliškis52 
Mordovija 40,99,227

Naujamiestis 58
Naujieji Lažai 120 
Negirava 11

Paberžiai 36
Padutnuvis 133,135 
Paginėvys 8
Pajieslys 81, 89, 158, 160,163.187
Pakarkliai 8 
Paliepiai 44,47 
Paliepių miškas 86,88 
Pališkiai 91 
Panevėžys 153 
Paskaržiai 88 
Paskirdonys 8 
Pašušvys 36, 81,187 
Panevėžys 58,184, 187 
Pavinkšniai 122 
Pelutuva 163
Pernarava 5, 11, 67, 78, 80, 98, 122, 125, 127, 140, 155,178.187
Pilsupiai 76, 78, 80, 81, 90, 96, 99,163,165,173,182 
Pypliai 102 
Plinkaigalis 11 
Preikapiai 163 
Preočka 61 
Porupė 145 
Pušynės miškas 32 
Pušalotas 58

Radviliškis 120,
Raseiniai 115,116, 147, 148
Rudnikai 214
Ruseiniai 8,41,42,44,48,49,50,67, 80,91,148,166,185
Ruseinėliai 75
Ruseiniai 154,160,162,173
Ruseinių miškas 74,75
Rokiškis 74
Rugėnų miškas 74,81
Rugėnai 80,81
Rukai 130,131,132,187,188
Rumeiniai 178
Rusija 117, 184

Sibiras 44,98,102,138,163, 175, 177
Sovietų Sąjunga 138
Skamaičiai 123 
Surviliškis 164

Šilai8
Šilainiai 8,67,113
Šliužai 11
Šiauliai 36, 39, 86, 91, 96, 121,132,163,164,166 
Šlapaberžė 74
Šmotiškiai 74,77,81,91,93, 96, 155, 163, 182, 183, 188, 223
Šmotiškių miškas 86
Šmotiškėliai 80,164

Taušiai 175
Tarybų Sąjunga 154,182
Tilindžiai 167, 175 
Tytuvėnai 35,162

Ukmergė 74,153,204,205
Uralas 199, 219 
Užvarčiai 158

Vadokliai 58,
Vainutiškiai 45
Vakarų Vokietija 129 
Valakampiai 110, 
Valatkaičių pelkė 19,27,31, 33
Vandžiogala 145
Vilkaviškis 48
Vilnius 35,51,54,56,58,64, 103,184, 188,201,203,206 
Viduklė 66 
Virbaliūnai 227 
Vokietija 158,188 
Vorkuta 40, 182, 194, 195, 196,197,198,201,202,205, 208,212,213,214,216,217, 218,219,222,224 
Vosyliškis 6,30,31,116,144, 155,160 
Vozbučiai 74

Zarasai 188

Žalioji giria 187
Žemaitija 56,99, 170 
Žostautai 163,185