PO TO, KAI RAŠĖME

Knygos "Lietuvos partizanai 1944-1953m." klaidų atitaisymas

I.    152 psl. 1 eil. nuo viršaus išsp: Vilkaviškio apskr. Pilviškių valsč. T.b.:

Šakių apskr. Lukšių valsč.    *

2.161    psl. 1 eil. nuo viršaus išsp.: Kirsnos. T.b. Krosnos.

3.161    psl. 6-7 eil. nuo. viršaus išsp.: Žalio Velnio. T.b.: Žaliavelnio.

4.165 psl. 16 eil. nuo viršaus išsp.: J.Dėmikis. T.b.: J.Demikis.

5.168 psl. 18 eil. iš apačios išspj Margio rinktinės. T.b.: Dzūkų rinktinės Margio grupės.

6.171    psl. 9 eil. iš apačios išsp.: L.Lisauskaitė. T.b.: L.Lazauskaitė.

7.172    psl. 1 eil. nuo viršaus išsp.: 1948m. vasario 2d. T.b.: 1948m. vasario ld.

8.172    psl. 4 ei nuo viršaus išsp.: 1948m. sausio 31-osios. T.b.: 1948m. sausio 30-osios.

9.172    psl. 6 eil. nuo viršaus išsp.: vasario 2d. T.b.: vasario ld.

10.175 psl. 18 eil. iš apačios išsp.: 1948m. T.b. 1946m.

II. 180 psl. 18 eil. nuo viršaus išsp.: partizanais. T.b.: partizanai

12. 202 psl 3 ei iš apačios išsp.: 1947m. birželio mėn. 26d. T.b.: 1947m rugpjūčio 20d.

13.217 psl. 14 ei iš apačios išsp.: 1945m. gegužės 17d. T.b.: 1945m. gegužės 16d.

14. 482 psl. 7 eil. nuo viršaus išsp.: 1945m. gegužės 17d. T.b.: 1945m. gegužės 16d.

LKA, Nr.16. P27 - įsivėlė apmaudi klaida - ryšininkė Genė Lauciūtė-Bedalė, Svajonė Vytauto apygardos bunkerių 1949m. neišdavė. (Kituose LKA numeriuose publikuosime G.Lauciūtės atsiminimus.)

Laisvės kovų archyvo Nr.17

1.240 psL po nuotrauka išspj J.Pileckis-Oželis. T.b.: A.Ratkelis-Oželis.

B.Ulevičius

Redakcijos prierašas.Kadangi LKA Nr.16 sukėlė daugybę kontraversijų, parašiusiųjų mums kritikų laiškus spausdiname netrumpintus ir netaisytus.

Atsiprašome visų įskaudintųjų - tik Jūsų padedami atrasime tiesą, kurios reikia tiek Jums, tiek mums.