ŽVEJO KAZIO JUREVIČIAUS DIENORAŠTIS

LITERATŪRINIS PUSLAPIS

Pagal jo paliktą švedų pasą Jurevičius Kazys yra Lietuvos pilietis, gimęs 1921 metų gruodžio 6 dieną Moniškiuose. Motinos mergautinė pavardė Šersaitė. Kazys buvo apskrito veido brunetas, 180 cm ūgio, mėlynakis. Jo profesija - žvejys. Pasas išduotas Stokholme 1943metų rugpjūčio 24 dieną. Paso numeris -1985. Dienoraštis pradėtas 1944m. sausio 1 dieną ir nutrūksta tų pačių metų rugsėjo 9d. Dienoraštyje aprašomos jo kelionės, iš Lietuvos į Švediją ir atgal gabenant žmones.

Sausio 1. Gotlande. Burgsvik. Naktis praleista laive. Pasigėrus su mergaitėmis Naujų Metų išvakarėse.

Sausio 2. Iš nakties — sniegas, audra su lietumi per dieną. Per dieną Gotlande, Burgsvike.

Sausio 3. Audra, lietus, blogas oras. Laukiame toliau Gotlande, Burgsvike.

Sausio 4. Audra pradėjo tilti. Pamažu tvarkomės Gotlande, Burgsvike.

Sausio 5. Audrai nutilus, naktį pasiruošta plaukti. Vėl bėda — sugedo motoras. Dirbta per naktį.

Sausio 6. Taisomas motoras. Naktį praėjo smarkiausia audra. Vėl palikti Burgsvike.

Sausio 7. Audra per dieną ir naktį. Ryte nutilo audra. Gotlande, Burgsvike.

Sausio 8. Naktį plaukiam 12 valandų. Sutikta audra. Laivas leidžia vandenį. Sustota 2 valandoms. Pumpuotas vanduo -sumažintas šiek tiek. 6 valandą pradėta plaukti atgal į Burgsviką. Plaukimas per dieną audros metu.

Sausio 9.1 val. po pietų įplaukta į Burgsviką su audros vėjais. Remontą nuspręsta daryti Burgsvike.

Sausio 10. Rytą 6 val. išplaukta (?), vykstame remontuotis į Gotlando didžiausią uostą Visbi — 40 mylių.

Sausio 11. Dieną jau buvom Stokholme savo įstaigose tartis dėl tolesnio darbo vykdymo.

Sausio 12. Dieną vaikščiota Stokholme ir apgalvotas tolesnis vykdymas. Vakare darbas...

K.Jurevičiaus naudoto žemėlapio kopija. Kryželiu pažymėta vieta, iš kur plaukiodavo į Švediją    

Sausio 13. Pasitarimai po sunkių ligų ir nemalonumo po raštine Stokholme.

Sausio 14. Ėjimai, bėgimai ir pasitarimai tolimesniam vykdymui Stokholme.

Sausio 15. Tvarkymams praleista diena. Vakare pasivaikščiojimas po kinus Stokholme. Taip per visą naktį be ramumo ir be miegojimo su betvarke — pasidarė dėl draugų.

Sausio 16. Pas sekretorių. Buvau Stokholme.

Sausio 17. Taip sau praleista diena kambary Stokholme.

Sausio 18. Pradėta laikraščius tvarkyti ir iš jų iškarpas sudėti į bylas raštinei Stokholme.

Sausio 19. Toliau vedamas tas pats darbas po raštinę Stokholme.

Sausio 20. Tas pats darbas su pagražinimu toliau. Buvau Stokholme.

Sausio 21. Tarimasis dėl Antano Smetonos mišių bažnyčioj. Buvau Stokholme.

Sausio 22. Dalyvauta jose, kartu 100 kviestinių žmonių. Buvau Stokholme. Antanui Smetonai — mišios prezidentui.

Sausio 23. Buvau Stokholme pas sekretorių.

Sausio 24. Buvau Stokholme savo raštinėje... Paimtos muilo kortos.

Sausio 25. Buvau Stokholme pas sekretorių dėl dainų.

Sausio 26. Buvau tartis dėl vasario 16 dienos dainavimo. Stokholme.

Sausio 27. Praleista diena raštinėj rašymu dainų ir pasivaikščiojimu po gatves Stokholme. 27 vakare.

Sausio 28. Gauta žinių apie Algirdą, kad jis Suomijoj yra ir grįžta po 4 dienų. Vakare buvau pas sekretorių Vladą paklausyti radijo. Stokholme.

Sausio 29. Buvau pas sekretorių ir palikau prie jo šeimos, nes jie išėjo į nepaprastą baliuką pas švedus, o aš palikau namų šeimininku kol grįš. Ir praleidau nuobodžiai laiką pas juos Stokholme.

Sausio 30. Pas poną Skansą dėl dainų. Ir dainuota, o paskui gerai sugerta vakare.

Sausio 31. Buvau pas ponią Skanse ant pietų ir taip paflirtuoti, pasikalbėti apie įvairiausius dalykus. Stokholme.

Vasario 1. Praleista taip sau diena po Stokholmą pasivaikščiojimu ir taip toliau, pasikalbėjimu namuose.

Vasario 2.11 val. sulaukta draugo grįžtant iš Suomijos laivu. Į Stokholmo uostą pasitikti.

Vasario 3. Pasigėrus praleista diena pas ponią Skansienę Stokholme.

Vasario 4. Praleista diena pas ponią Žilinskienę Stokholme.

Vasario 5. Pasiruošta važiuoti pas ūkininką, bet pavėluota į traukinį. Atidėta sekmadienio dienai kelionė pas jį į Branevadą.

Vasario 6.12 val. išvažiavau iš Stokholmo į Eskilstuną, o toliau Branevadas 5 val.

Vasario 7. Atvažiavus pas savo šeimininką Gustavsoną dirbta nuo 5 val. ryto.

Nuo vasario 7 iki liepos 12 Kazys Jurevičius dirba pas švedą ūkininką Gustavsoną, Eke Branevade netoli nuo Eski/stunos. Kerta mišką, veža mėšlą, luobia galvijus ir arklius... Joninių naktį šoka su mergaitėmis klėtyje, diena po dienos visa užrašydamas. 5 mėnesių laikotarpiu padaro kelias iškylas į Stokholmą, esantį už 100 km.

Vasario 15. Išvažiavau į Stokholmą Vasario 16 šventei dainuoti per susirinkimus Stokholme.

Vasario 16. Praleidau dieną pas ministeri, sekretorių, Mažoną. Toliau pensionate susirinkus šventė švęsta linksmai Stokholme.

Vasario 17. Praleidau dieną pas sekretorių savo būstinėj su draugais. Pasivaikščiota Stokholme.

Vasario 18. Praleidau dieną pas Skansą. Pasitarimas. Toliau buvau pas Ministeri dėl pasitarimo dėl žvejybos ir taip toliau. Stokholme.

Kovo 3. Eke Branevade nedirbau. Išvažiavau su draugais į Stokholmą švęsti savo vardadienį Stokholme.

Kovo 4. KAZIMIERAS. Vardadienį švenčiau nedirbdamas, o praleidau šventės dieną po švedų sostinę, kur turėjau važiuoti nuo dirbamos vietovės 100 kilometrų iki Stokholmo. Toliau pas poną Skansą ir laivo reikalų rašymas.

Kovo 5. Praleista diena pas Žilinską, toliau pas Ministerį ir pas Rozenblatą. Pabaigta švariai geriant šnapsą iki pusnakčio, o toliau pensionate.

Kovo 6. Iki pietų buvau Stokholme, o po pietų išvažiavau traukiniu į Eskilstuną...

Gegužės 27. Praleidau dieną nedirbant, o išvažiuojant į Stokholmą taip su reikalais ir pasivaikščiojimui po įvairias vietas ir komedijas Stokholmo.

Gegužės 28. Praleidau dieną po Stokholmą pasivaikščiojimui pas draugus ir taip toliau.

Gegužės 29. Praleidau dieną po Stokholmą pas Skansą ir Ministerį dėl reikalų ir pasivaikščiojimų po Stokholmą.

Gegužės 30. Praleidau laiką iki pietų po Stokholmą, o po pietų jau važiavau traukiniu į Eskilstuną ir Branevadą.

Sugrįžęs į Branevadą Jurevičius vėl dirba pas Gustavsoną iki liepos 12 dienos.

Liepos 12. Diena su pabaiga, nes išvažiavau į Stokholmą, o jau ne tam darbe Eke Branevade.

Liepos 13. Praleidau dieną po Gotlandą Visbyje, plaukėme 60 mylių į antrą pusę Gotlando, uostelį Vambuse (?).

Liepos 14. Praleidau dieną antra puse Gotlande ir pasiruošimui važiuoti per jūrą toliau. Buvau Burgsvike. Vambuse (?).

Liepos 15. Penktadienio vakare ir šeštadienio ryte 4 vai. išplaukiau į jūrą nuo Gotlando link Lietuvos. Ir padaryta viskas gerai... (toliau trys neįskaitomi žodžiai).

Liepos 16. Praleista diena jūroj, plaukiant atgal į Gotlandą. Iš anos pakrantės grįžta į uostą 10 vai. Katamarsvik.

Liepos 17. Praleidau dieną po Gotlandą, žvejų uoste remontuojant laivą. Katamarsvik.

Liepos 18. Praleidau dieną po Gotlandą, žvejų uoste remontuojant laivą kitai kelionei Katamarsvik.

Liepos 19. Praleidau dieną, grįžtant automobiliu iš Visbio su kapitonu ir sekretorium į Katamarsvik. Taisiau laivą. Vakare klausiau šių kalbų.

Liepos 20. Praleidau dieną remontuojant laivą po uostą su savo draugais, nes buvo sugadintas. Katamarsvik, Gotlandas.

Liepos 21. Praleidau dieną po Katamarsviko uostą, remontuojant laivą kitai kelionei Katamarsvik, Gotlandas.

Liepos 22. Praleidau dieną, remontuojant laivą ir bandant su juo plaukioti po jūrą ir atgal į uostą, o kartu ir kapitonas Johansonas ir davė įsakymus pagal jo. Katamarsvik.

Liepos 23. Iš ryto laive, o paskui pašte dėl paketo. O po pietų pasiruošta plaukti į kitą uostą iš Katamarsviko.

Liepos 24. Ryto 4 valandą iš Venbur (?) uosto išplaukiam per jūrą į Latvijos pakrante. Jūra perplaukta gerai ir prie kranto 12 valandą nieko.

Liepos 25. Naktį 1 valandą jau grįžtame atgal, nes nieko nematyta ir audra sutikta jūroje. Plaukta per visą audrą iki namų galo.

Liepos 26. Grįžta į namus 9 (?) valandą ryto ir ilsėtasi visą dieną, nes labai pavargę per tokią tolimą kelionę. 44 valandas, baigta 51. Katamarsvike.

Liepos 27. Praleidau dieną po Katamarsviką ilsėdamasis ir sulaukiau kapitono ir sekretoriaus atvažiuojant iš Visbio.

Liepos 28. Praleidau dieną ilsėdamasis salėj, miegant per dieną, o vakare buvau jūroje. Katamarsvikas.

Liepos 29. Praleidau dieną dirbant ant laivo, jį dar remontuojant ir susitvarkiau kelionei gazuoti, tepalo, o kartu ir motorą turės. Po Katamarsviką, o vakare šokau šokį su ta pačia persona.

Liepos 30. Praleidau dieną iki pietų po Katamarsviką, o po pietų 2 vai. jau plaukiau į antrą uostą - Denbur (?).

Liepos 31. Praleidau dieną po Denburės (?) uostą miegant ir taip vaikščiojant, nes audra buvo jūroj, laukta.

Rugpjūčio 1. Naktį į antradienio rytą 1 valandą jau plaukiau iš Denburės (?) link Latvijos pakrantės - Niden.

Rugpjūčio 2. Diena praėjo jūroj, plaukiant atgal su visais vėjais per visą dieną iki vakaro nakties 1 vai. į Katamarsviką.

Rugpjūčio 3. Praleidau dieną po Katamarsviką, ilsėjausi ir tariausi su kapitonu ir sekretoriumi, ką toliau daryti su ištikusia bėda.

Rugpjūčio 4. Praleidau dieną po kitą bažnytkaimį - Burgsviką. Vykau parvežti rūbus, kuriuos buvau palikęs ten. Grįžtu tą pačią dieną į Katamarsviką.

Rugpjūčio 5. Praleidau dieną po Katamarsviką, laukiant tepalų ir benzino iš Visbio, o kartu kapitono ir sekretoriaus. Po pietų jų sulaukiau. Priėmiau tepalus ir visa kita kelionei uoste. Vakare šokau su mergaitėm aikštėj Katamarsvike.

Rugpjūčio 6. Iki pietų dirbau pilnu tempu prie laivo, o po pietų atvyko sekretorius iš Visbio. Nurodė viską ir 3 valandą išvykau į Venbuse (?).

Rugpjūčio 7. Ryte 4 valandą jau plaukiau iš Venbusės (?) į Latvijos pakrantę. Papenke (?) perplaukta gerai, tik blogam orui laukta.

Rugpjūčio 8. Praleista diena po jūrą prie Lietuvos pakrantės, o vakare prie kranto paimti žmonių. Nieko atgal.

Rugpjūčio 9. Praleidau dieną plaukiant į namus — Gotlandą ir vakare 11 vai. jau buvau namie — Katamarsvike.

Rugpjūčio 10. Praleidau dieną ilsintis ir laukiant kapitono ir sekretoriaus iš Visbio atvykstant į Katamarsviką.

Rugpjūčio 11. Praleidau dieną po uostą, tvarkant savo laivą, su kuriuo ruošiuosi vykti skersai jūrą iš Katamarsviko.

Rugpjūčio 12. Iki pietų dirbau pilnu tempu po uostą ant laivo, nes reikėjo tą dieną jau išplaukti į kitą uostą - Venburg, o iš ten toliau. 3 val. jau plaukiau ant Venburg iš Katamarsviko.

Rugpjūčio 13. Praleidau dieną po Hervik uostą, nes pagavo audra., negalėjau plaukti į Venburg. Laukta.

Rugpjūčio 14. Praleidau dieną po Venburg uostą per audrą. Negalima plaukti toliau.

Rugpjūčio 15. Praleista tam pačiam uoste - Venburg, taip pat buvo audra, laukta toliau. Patikrino.

Rugpjūčio 16. Praleidau dieną tam pačiam uoste - Venburg, o naktį jau plaukiau su draugais skersai jūrą.

Rugpjūčio 17.1 vai. nakties išplaukiau tiesiu kursu ant antros pakrantės. Diena visa praleista jūroj - kelionėj.

Rugpjūčio 18. Praleidau dieną po jūrą ant inkaro, laukiant vakaro. Vakare vėl prie kranto. (8 vai. paimta 15 žmonių).

Rugpjūčio 19. Praleista diena jau grįžus uoste - Hervik. Ten baigta sutvarkyti tuos žmones su kariuomene. 10 vai. juos patikrina gydytojas, o 11 vai. jau važiavo autobusu į Visbį iš Hervik.

Rugpjūčio 20. Praleidau dieną būnant Katamarsvike su draugu, o paskiau grįžtu į antrą uostą - Hervik.

Rugpjūčio 21. Praleidau dieną po Herviko uostą, miegojau ir pasivaikščiojau belaukiant sekretoriaus, kuris turėjo atvažiuoti iš Visbio.

Rugpjūčio 22. Praleidau taip pat po tą uostą — Hervik, laukiant ir pasiruošiant naujai kelionei

Rugpjūčio 23. Praleidau ne visą dieną Hervik, nes po pietų jau vykau į antrą uostą - Venburg 3 val. Vakare ten buvau 10 val.

Rugpjūčio 24. Naktį 2 val. jau važiavau per jūrą toliau Lietuvos pakrantėn savo žmonių stebėti.

Rugpjūčio 25. Praleidau dieną po jūrą, grįžtant iš paklydusio kelio. Grįžta prie kranto ir laukta vakaro prie Šventosios.

Rugpjūčio 26. Praėjo diena ir naktis, grįžtant iš antros pakrantės su žmonėmis pilnu laivu ir visai perkrautu, nes labai daug žmonių — apie 38, o oras blogas. Ir ištiko nelaimė — paskendo mūsų draugas švedas ir net dieną, netoli nuo Gotlando, įkrito į jūrą, ir baigta! Grįžtu į uostą — į tą patį Hervik.

Rugpjūčio 27. Praleidau dieną su savo atvežtais žmonėmis po Hervik uostą ir liūdint savo paskendusio draugo Oskar Alstriomo.

Rugpjūčio 28. Rytas praleistas iki 9 val. su savo atvežtais, o po 9 val. jau atsisveikinau, nes juos išvežė į Visbį iš Hervik.

Rugpjūčio 29. Praleidau dieną po Katamarsvik taip poilsiui ir pasivaikščiojimui su draugu po parduotuves.

Rugpjūčio 30. Praleidau po tą patį uostą Katamarsvik taip sau pasivaikščiojimui ir kalba su draugais.

Rugpjūčio 31. Praleidau dieną po Hervik uostą, laukiant sekretoriaus ir kapitono. Nesulaukta. Grįžta į Katamarsviką.

Rugsėjo 1. Praleidau dieną po Visbį su savo atvežtais žmonėmis. Juos išleidau į Stokholmą, pats grįžau į Katamarsviką.

Rugsėjo 2. Praleidau dieną po Katamarsviką, taip rašant ir vaikščiojant su dviračiu. Su estais prie laivo, kur stovi antram uoste Hervik. Vakare vykau į vakarušką pasišokti su mergaitėm.

Rugsėjo 3. Praleidau dieną Katamarsvike kambaryje, nes labai lijo lietus, negalėjau eiti. Vakare šokis truputį toliau.

Rugsėjo 4. Praleidau dieną važinėdamas traukiniu, autobusu ir lengva mašina. Buvau Šlite, Roma ir Visbi, ir atgal į Katamarsviką.

Rugsėjo 5. Praleidau dieną po Katamarsviką ir Harviką, pervežant laivą remontui. Su sekretoriumi į Katamarsviką.

Rugsėjo 6. Praleidau dieną remontuojant laivą, traukiant ant kranto ir dedant naują ašį propeleriui Katamarsvike.

Rugsėjo 7. Praleidau dieną bandant važiuoti su laivu po jūrą ir pumpuojant tepalus kelionei, pasitarimams su sekretoriumi.

Rugsėjo 8. Naktį 11 val. į penktadienį jau plaukiau savo kryptim link

Lietuvos. Plaukta 8 val... Kilus audrai, grįžtu atgal į Katamarsviką.

Rugsėjo 9. Praleidau dieną savo kambaryje, ilsintis po kelionės ir rašant laiškus ir tvarkantis kitai kelionei iš naujo, nes oras ėjo truputį geryn. Tik lietus labai lijo per dieną, o naktį ir lengvas vėjas. Pasitarimai su sekretoriumi ir laukta Katamarsvike.

Čia baigiasi Kazio Jurevičiaus dienoraštis - iš paskutinės kelionės Jurevičius jau nebegrįžo. Žuvo Štuthofo koncentracijos stovykloje 1945 metų pradžioje.

Dienoraštis išsaugotas Jono Pajaujo archyve.