TU PADAINUOK MAN

Juozas Mikśtas

Tu padainuok man apie rožę,
Kuri nevysta amžinai.
Ir apie džiaugsmą apie grožį,
Kokį mums neša tik sapnai.

Tu padainuok man apie šalį,
Gražiausią iš visų šalių,
Kur gluosniai, alksniai, kur berželiai,
Nūn rauda sielvartu giliu.

Tu padainuok man apie paukštį,
Parskrendantį lizdan tėvų,
Apie dangaus mėlynės aukšty
Kelionę debesų laisvų.

Tu padainuok man apie karį,
Netekusį gimtos šalies,
Kovojantį už jūrų, marių,
Ryžtingą, kupiną vilties.

Kai tu dainuoji, man atrodo
Giedrėja rūškana buitis;
Žaliuoja girios, žydi sodai,
Ir kaista nerimu širdis.

Kai tu dainuoji—skrenda mintys
Į šiaurę, ten toli, toli...
Ir niekas negal jų čia grąžinti;
Jos vieši pasakų šaly.

Moe (Australia),

1952. VI. 4 d.