PRIE SAVANORIŲ KAPO

L. Virbickas

Nesakykite jie mirė—jie gyvena!
Nesakykite jie mirė
—jie gyvena!
Jie Lietuvai per amžius gyvi bus,
Jie vėliavoje trispalvėje plevena,
Jie laisvės simbolis negęstantis, šviesus.
Jie laisvę atnešė kaip dovaną tėvynei
Išplėšę ją iš Rusijos nasrų;
    
No lervos lenkiškos, nuo Bermonto apgynė
Nuo siautusių pavojų ir gaisrų . . .
Šią dieną širdys jų nebeplaka krūtinėj,
Bet jie gyvi, gyvi tarp milžinų,
Gyvena ten, mūs pavergtoj tėvynėj
Tarp žinomų, nežinomų sūnų.
Tai nesakykite jie mirė
—jie gyvena!
Jie Lietuvai per amžius gyvi bus.
Jie laisvės aukurus ten saugo ir kūrena
Ir laisvės pergalei ruošia naujus pulkus.