Siaubas Birželyje

Nespėjo sukrešėt dar kraujas
Ir žaizdos randais apsitraukti,
Kai vėl raudonos Kremliaus gaujos
Užpuolė laisvę mūs pasmaugti.

Tankais ir pabūklais ginkluoti:
Kariuomenė, enkavedistai,
Maskvinių budelių paruošti,
Banditai, žmogžudžiai, sadistai. ..

Jų ėjo, plūdo šiurpios gaujos,
Raudonom žvaigždėm pažymėti,
Tarsi Atilos gaujos naujos:
Pavergt, žudyt ir apiplėšti.

Kaip maras, per naktis vėlyvas
Į namus laužės, smurtu briovės,
Net senelius, vaikus,
kas gyvas
Į sunkvežimius metė, krovės...

Ir vežės, varės į vergiją
Kaip gyvulius kariai ginkluoti... 
Silpnus, suklumpančius kelyje 
Šaudė, kad dar ką pasigrobti...

Taip traukiniai, vergų kolonos
Riedėjo, ėjo į vergiją.
Kraujo klanai, žmonių lavonai
Garavo, mėtės pakelyje...

Ir Lietuva kančioj parymo
Maskvinio parblokšta bandito, 
Krauju ir ašarom patvino 
Žemė no siaubo nematyto.

Ir dūsta Lietuva užsmaugta
Vergų narve, Maskvos banditų; 
Gelžinė uždanga užtraukta,
Kad šauksmas:
Laisvės! neišskristų.