PATRIOTAI

Algirdas Budreckas

Šauliai tėvynės patriotai,
Tai sūnūs lietuvių tautos.
Už tėvų kraštą Lietuvos,
Net ir gyvybes paaukos.

Tėvynės meilė nepranyksta
Ir būna gyva tautoje,
Tėvai anūkus jei mokina,
Gerbti prabočius šeimoje.

Šauliai prie aukuro tautos,
Budėt už laisvę pasiryžę.
O šūkis jų įrašytas:
Mirt ir aukotis už tėvynę.


Kova už laisvę jiems šventa,
Paskelbta Nepriklausomybės Akte.

Daug šaulių žuvo kare,
Kad būtų laisva Lietuva.