KAI IR VĖL . . .

D. M.

Kai kelintą jau kartą
Kraštan priešai vėl brovęs, 
Nesulaikė prie vartų 
jų kariai
nesikovė. 
Nepakėlė nūn kardo 
Nei aukšti pareigūnai, 
Tokie garsūs iš vardo 
Ir paradų tribūnų.

Tik taurus invalidas,
Gniaužė kumštį ne vienas,
Bet. . . nei ginklo, nei skydo. ..
Žengė liūdnas per sieną 
Spalio vakarą vėlų,
Kanonadai palydint. . .
O krūtinėje šėlo
Kovos geismas toks didis! 
Rodos, jėgos išseko

Lyg per ūkanas brenda. . .

O atgalnėra tako,
Nėra žygin komandos.
Ir atkilus į kraštą,
Kur tiek laisvės auksinės,
Jo troškimas nemąžta 
Grįžt vaduoti tėvynės.
Po šaknim seno uosio
Kovų kardas ten rūdi. . . 
Grįš, ir vėl sušvytruos juo 
Savanoris! Jis budi!