PASKUTINIS PATIKRINIMAS

ALGIRDAS BUDRECKIS

Š.m. balandžio 3 d. Krašto Apsaugos Departamentas paskelbė, kad Vietnamo karo nuostoliai viršija Korėjos karo nuostolius. Paskelbta, kad kovų lauke krito daugiau kaip 34,000 Amerikos karių. Kas dieną Vietnamo ryžių balose, nuskurusiuose kaimuose, ar apgriautuose miestuose žūsta 43 amerikiečiai kariai. Į tą skaičių neįeina kariai, kurie vėliau miršta nuo sunkių žaizdų, ar aziatiškų ligų. Bendras žuvusių skaičius turėtų siekti daugiau kaip 55,000. Iš 200,000 sužeistųjų, tarp 7 ir 10 nuošimčių lieka sužaloti visam amžiui. Lieka berankiai, bekojai, arba akli. Medžiaginiai karas JAV-bėms kainuoja jau virš 100 miliardų dolerių.

Š.m. kovo 25 d. kongresininkas Paul Findley Congressional Record patalpino 31,380 kritusiųjų kovoje pavardes. Sąrašas, grindžiamas “List of Casualties Incurred by U.S. Military Personnel in Connection with the Conflict in Vietnam”, apima nuostolius iki 1969 m. sausio 31 d.

Amerikos lietuviai padarė savo įnašą ir į Vietnamo karą. Bevartant tą ilgoką sąrašą, krinta į akis ir lietuvių pavardės. Kai kurios iškraipytos, bet visvien mūsiškių. Pagal sąrašą karo lauke krito 47 lietuviai. Be abejo, yra daugiau lietuvių nuostolių. Vienok, šia proga norima pagerbti mūsiškių karių aukas. Skelbiamas Jų paskutinis patikrinimas. Pažymimos ir jų buvusios gyvenvietės*.

Marinų Korpas:Theodore E. Andreyka, Jr., Phoenix, Arizona; Donald Baikit, Bethlehem, Pa.; John Vincent Chutis, Elizabeth, Pa.; James Edward Degnis, Worchester, Mass.; William A. Kuprevich, Philadelphia, Pa.; John Loweranitis, Dubois, Pa.; Michael A. Mikitis, Lakewood, Ohio; George Edward Norbut, Chicago, Ill.; Kenneth Pettus, Philadelphia, Pa.; Antanas Arvydas Priž-gintas, Bound Brook, N.J.; Edward Joseph Ruvolis, Washington, N.J.; Frank Joseph Shovlin, Wilkes-Barre, Pa.; John Straudovskis, Lost Nation, Iowa; David Raymond Wiensckoski, Linden, N.J.; Kenneth Richard Yantis, Philadelphia, Pa.; Stanley George Yurgaitis, Harvey, Ill.; George Walter Zenkewich, New York, N.Y.

Kariuomenė:Walter Peter Augustinas, New York, NY; Michael F. Brunat, Los Angeles, Calif. Barry Burnite, Springfield, Pa.; Joseph Thomas Buršis, Jr., Jersey City, N.J.; Larry Butgereit, Benton Harbor, Mich.; Alan Paul Butkus, Chicago, Ill.; Ralph Edward Consavage, Williamston, Mich.; Gary William Garis, Allentown, Pa.; Walter L. Gawel, Cleveland, Ohio; William Julius, Erie, Pa.; Francis Kairaitis, Folcroft, Pa.; John Leon Kuktelionis, Philadelphia, Pa.; Helmut G. Lakaszus, South Carolina; Michael Lipšius, Santa Clara, Calif.; Robert John Marcavage, Shamokin, Pa.; Thomas Andrew Marchut, Sayerville, N.J.; Leo John Matylewicz, Scranton, Pa.; Dennis James Minkus, Port Vue, Pa.; Theodore Misheikis, Chicago, Ill.; William Peter Nogiewich, Huntington Station, N.Y.; Victor Allen Mazitis, Cleveland, Ohio; Kęstutis A. Petrauskas, Chicago, Ill.; Erich Šimkaitis, Tampa, Fla.; John Edward Urbelis, East Chicago, Ind.; Anthony A. Vaičkus, Jr., Chicago, Ill.; Gary Leonei Vinas, Sharpsville, Pa.; William Wilkosky, Jr., Nashua, N.H.; Frank Joseph Yokes, Detroit, Mich.; Robert Walter Zydel, Buffalo, N.Y.; John Pautris Žimulis, New York, N.Y.