Apie Staliną...

Stalino tikrasis vardas buvo Josif Dovid Visarionovič Džugašvili, jis buvo dar vadinamas ir Bar Kochba (legendinio žydų herojaus iš Romos laikų vardu). Vidurinį vardą, Dovid, jis retai kada vartodavo.

Kai iš Portugalijos Viduramžiais buvo išvaryti žydai, Stalino protėviai atsikėlė į Georgiją, arba Transkaukaziją. Ten jie pakeitė religiją, tačiau pasiliko senąsias tradicijas, ką rodo jų vardai. Pav. krikštytas Josifu, Stalinas pasiliko ir tradicinį Dovydo vardą ir pavardę Džugašvili, kuri georgiečių kalboje reiškia Žydo sūnus: Džuga — žydas ir švili — sūnus.

Pirmoji Stalino žmona buvo Katy Schwanitz, sugeorginusi savo žydišką pavardę į Ekaterina Svanidze. Pirmasis jų sūnus Jokūbas Dovidovičius Džugašvili, negavęs nei rusiško, nei georgiško vardo, pateko į vokiečių nelaisvę, kur žuvo. Antroji Stalino žmona Kadya Allelujah surusinusi savo žydišką pavardę į Nadeždą Alelujevą, buvo Stalino sekretorė, tik vėliau tapo jo žmona. Jis ją nužudė, ne ji pati nusižudė, kaip dabar bando aiškinti Svetlana, nes Stalinas užklupo ją meilės aferoje su Gleizeriu. Tas įvykis, savo laiku, buvo plačiai žinomas visoje Rusijoje. Gleizeris buvo apšauktas trockininku ir sušaudytas.

Dabar plačiai paskelbtuose savo atsiminimuose Svetlana "užmiršo” paminėti Stalino trečiąją žmoną Rozą Kaganovič, savo metu galingiausio komunistų sistemoje žmogaus, Lozoriaus Kaganovičiaus, seserį.

Tarp kitko, pasižiūrėkite už kokių vyrų, iš eilės, būdavo Svetlana ištekėjusi...

(J. Michaels, The Thunderbolt, N. Y.)