DAINUOJANTI JAUNYSTĖ

Žodžiai KAZIO BARŪNO
Muzika komp. JULIAUS GAIDELIO

Jaunystės mūs dienos
Dainuojam kiekvienas, 
Dainuojam, žygiuojam,
Nežinom kas kliūtis.

Už Lietuvą brangią
Kovot pasirengę
Jai laisvės saulutė vėl nušvis.

Dainuojanti jaunyste,
Lyg pasaka graži,
Nebėki, neskubėki,
Pabūki su mumis.

Į mokslą, į šviesą,
Pažinkime tiesą,
Už auksą mūs niekas nenupirks.

Dainuojanti jaunyste,
Skrajoki sakalu augštai.

Pavasario dienos,
Pražydę purienos,
Dainuojam, sportuojam 
Ir džiaugiasi širdis.

Mus erdvės vilioja,
Nebijom pavojų,
Vaidenas gražesnė ateitis.

Dainuojanti jaunyste,
Kaip pasaka graži, 
Nebėki, neskubėki, 
Pabūki su mumis.

Jei kartais paklystam,
Tai vėl pasirįžtam
Pakilti ir eit keliu tiesiu.

Dainuojanti jaunyste
Skrajoki sakalu augštai.