Birželio dvidešimtpenkmečio sukakčiai

BALYS AUGINAS

JUODA

EPITAFIJA

(Birželio dvidešimtpenkmečio sukakčiai)

Begaline
Neaprėpiama tundra
Banguoja kolonų kolonos,
Grandinėm supintos

Išsekę,
Bevardžiai žingsniai
Sukrinta pusnin:
Ateina palaimintas miegas

Baigta ir užgesus
Kelionės diena

Pakeleivė pūga,
Pakasynų, puoton atskubėjus,
Vynioja žingsnius iškankintus
Ledinėn įkapių drobulėn

Ir šviežios sniego druožlės
Užkloja
Vėpūtinio minkštąjį karstą

Ir buvusį
Pėdsaką smurto 
Galvūgaly žymi rymą 
Kuproto urališko beržo 
Griaučiai

O šiaurės tundros naktų
Gedulingas rašalas 
Laša ant svetimo kapo 
Juoda epitafija:

Čia ilsis Nežinomi Žingsniai
Jie, Laisvės kryžių sunkiai nešdami
Per neaprėpiamą tundrų nelaisvę, 
Sukniubo

Viešpatie, pabudink juos
Gyvent ateinančių genčių dainoj!