SU VĖLIAVA

O. B. Audronė

Prie Pavergtų Tautų,
Su mūsų vėliava,
Tik čia laisva

Jūs stovite tvirtai,
Jūs laikot vėliavą šventai,
 Tartum Tėvynę pačią 
Belaikytumėt.

Iškyla Vilniaus bokštai
Iš rūkų,
Ir Vilniaus gatvėmis,
Pro šitą vėliavą suku,
Kur žingsniai prasilenkdavo
Netyčia,
Tėvynės varganų kovų keliu,
Jaunystė pasilikusi 
Kur krykščia.

Ir taip graudu labai,
Su džiugesiu šventu
Prie Pavergtų Tautų

Ar šitą vėliavą, tiktai,
Įkelsime kada
Į Gedimino bokštą?

Bet, jei ne mes,
Tai ją kiti įkels

Ateinančias kartas 
Tėvynė savo rankose 
Sūpuos

Tikrai!

Gal nenunešime savų pėdų
Rasų Kapuos

Tėvynės prisikėlimu,
Jos rytmečiu nauju,
Tikėkime

Vieningai ir šventai.