KARIAMS

O. B. AUDRONĖ

Jums šaukėme valio,
Jums nešėme gėles gražiausias,
Kai gretose plieninėse 
Žygiavote visi
Laisvės Alėjos žydinčios
Jūs žingsnių klausės 
Ir buvo tėviškė Tokia laisva,
Tokia šviesi,
Kad rodės niekur,
Niekada,
Juoda naktis netemo,
Kad laisvė tokia didelė,
Ir amžina
Jums šaukėmevalio,
Jums šaukėmbravo,
Ir buvome tokie maži
Ties nežinia.

Kapuose kryžių tiek,
O jums pritrūko
Nežinomi,
Visam margam pasauly
Užmiršti
Ant kryžių tiek vardų
O jums pritrūko
Nežinomi.
Tik Viešpaties žvaigždynuose
Laisvi,
Tik Viešpačiui
Ir tėviškei 
Šventi.