STASIUI BUTKUI MIRUS

O. B. Audronė

  ROŽĖ

Nebraukia ašarų sesuo,
Nepalydi prie vartų— 
O, kad nors kas 
O, kad nors kas 
Tau širdimi pratartų.

Raudona rožė atlape
Tai visas tavo lobis 
Ji tau švytės 
Tamsiam kape,
Ji Viešpatį pašlovins.

Nerauda giminės gailiai,
Našlaičiai nenulydi 
Tik rožė,
Rožė atlape,
Raudona rožė žydi

Stasys Butkus, jaunuolis, Nepriklausomoj Lietuvoj.

 STASIUI BUTKUI — ŠIRVIUI

Mylėjai tėvynę,
Kaip myli artojas
Šauniu savanoriu
Kovon išėjai,
Trispalvę iškėlei
Į Vilnių atjojus
Mylėjai tėvynę,
Kaip myli kariai.

Karystavo brolis
Šiandieną palydi 
O trispalvė karstą 
Uždengs nemari
Ilsėkis, per amžius,    
Ramybė telydi,
Vyties savanori,
Šaunusis kary!