BALTUOS KALĖDŲ RIMUOS

BALYS AUGINAS

Madona su šešiais angelais

Botticceli  1482

B e ų  š s

KAI tyliąją Naktį Dangaus Žiburiai
Mūs mažą paklydusią sielą nušvies— 
Banguos mūs širdžių susibėgę būriai,
Ir malda, tarsi upė, bažnyčią užlies— — —

Ramybės Dvasia čia plasnos balandžiu,
IrGloria supsis aukštai virš žvaigždžių
Užgimusį Kūdikį jausim arti,
Alsuojantį meile kiekvieno širdy!

A g  ų  i

TARSI paukštė žiemos danguje
Tyliąją Naktį Kalėdų žvaigždė— 
Sieloj džiaugsmas plasnoja su ja,
Ir varpai angelų suaidės — — —

Ir kai skamba giesmė mūs širdžių
Angelų įsiūbuota ranka
Ji mus neša Namo virš žvaigždžių
Tylią naktį snieguota lanka — — —