Pirmieji Nepr. Lietuvos kariniai lėktuvai

Pirmieji Nepriklausomos Lietuvos kariniai lėktuvai 1920-1922 m. Viršuje — 2-ji eskadrilė Kauno aerodrome; viduryje — gen. Kraucevičius prie L. V. G, bombonešio; apačioje — dvimotorinis Gotha.

Iš H. Bezumavičiaus rinkinio