AMERIKOS LIETUVIAI — II PAS. KARO DALYVIAI

Ltn. Kazys Kauspėda, Pittsburgh, Pa., karo metu užsitarnavęs karininko laipsnį.

Volteris Piliackas,Crainbrook, Pa., apdovanotas sidabro žvaigžde už pasižymėjimą gesinant degantį laivą, 1942 m., prie Salamonų salų, Pacifike.

Ltn. Juozas Garšva II-jo Pasaulinio karo dalyvis