Liepos 13-14 d. žuvę partizanai

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai ir ryšininkės. Stovi iš kairės: Janina Valonytė, Antanas Blauzdys-Konkurentas, neatpažintas, Kazė Stravinskaitė, neatpažintas, neatpažintas, Danutė Dovydėnaitė-Laumė, Alfonsas Pajuodis-Radvila, Juozas Šilaika-Šviedrys. Kiti - neatpažinti (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

PAJUODIS Alfonsas, Kazimiero-Radvila, gim. 1917 m. Pajuodžiu k., Subačiaus vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Kęstučio būrio partizanas. Žuvo 1951 m. liepos 14 d.

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Krušnys Jurgis iš Zajilių k. 1918 - 1945 07 13. Žuvo Žuvinto mūšyje

Lapaitis Pranas iš Raninės k. 1912 - 1945 07 13. Žalgirio rinkt.

Lebedžinskas Vincas. ? - 1945 07 13. Žalgirio rinkt.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Remeikis Juozas - Lokys iš Bambininkų k. 1920- 1945.07.13. Žuvo su J. Krušniu prie Žuvinto ežero.

Šiupienius Vincas. Iš Šilavoto vlsč. Pužiškių k. Žuvo 1946.07.13.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Liepos 13 d. smogikai nušovė pasipriešinusį Pilėnų tėvonijos visuomeninės dalies viršininką Alfonsą Valentą-Milžiną;

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Aleksiejūnas Fabijonas, Jokūbo, sl. Karosas, g. 1914 10 20 Beištrakių k., Kaišiadorių vlsč. LK tarnavo pėstininku. Nuo 1945 05 30 - A rinktinės 2-o bataliono 1 -os (Uosio) kuopos 2-o (Siaubo) būrio partizanas. Žuvo 1947 07 13 Beištrakių k. lauke, prie savo namų. 

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

SILICKAS ALGIS - Stirnius, g.1927 m. Grybelių k., Utenos vls. Paskelbus mobilizaciją, slapstėsi su Albinu Zabulioniu jo klojime - Antakalnio k. Priklausė Vl.Patumsio - Aukštaičio būriui. Slėptuvė buvo išduota. A.Zabulionis pasidavė, o A.Silickas 1945 07 13 nusišovė.

MASIULIS JONAS - Kiškis, g.1914 m. Galinių k., Užpalių vls. Dirbo Mažeikiuose garvežio mašinistu. Praėjus frontui, slapstėsi su broliu Antanu Veleikių apylinkėse ir 1945 07 14 Purvynės k. miške čekistų buvo nušautas. Užkastas bulvių duobėje prie Antalieptės vienuolyno.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Pagal prisiminimus šis pusantros valandos trukęs mūšis vyko liepos 14 d. ryte Kamajų vls. Kurkliečių k. laukuose ir jame žuvo būrio vadas Augustas ir Jonas Baltuškos, Bronius ir Petras Budreikos, Albinas Mėginis

https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_karas.htm

RIMKUTĖ Zina, g. Stirpeikose, Švėkšnos v. Pušies rinktinės Vilko būrio partizanė. Žuvo 1948 07 14 Stirpeikų k. prie savo namų.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Buračiauskas Vincas, Antano s., nukautas 1949 07 14

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

1953.07.14 Ramygalos rajone Mučlūnų miške žuvo paskutiniai Gedimino rinktinės partizanai Mykolas Krikščiūnas-Valstietis ir suimtas Jokūbas Petraitis-Gegužis.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-10-1994.pdf

1946m. liepos 14d., žuvo Norbertas Kilbauskas.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-16-1996.pdf