Vasario 22 d. žuvę partizanai

Šarūno rinktinės Vytenio grupės partizanai.
Iš kairės: Konstantinas Vaikšnoras-Tigras ir Viktoras Bučionis-Jaunutis.
(Genocido oukų muziejus)

Bučionis Viktoras-Jaunutis gimė 1926 m. gegužės 13 d. Seinų apskrities Leipalingio valsčiaus Būteliznos kaime. Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Vytenio tėvūnijos štabo viršininkas. Žuvo 1951 m. vasario 22 d. Lazdijų rajono Pūščios miške, netoli Didžiasalio kaimo apsuptame bunkeryje kartu su žmona partizane Angele Janulevičiūte-Bučioniene-Lakštingala ir partizanais Boleslovu Ivanausku-Linksmučiu bei Vytu Maslausku-Ramuniu. Žuvusiųjų kūnai buvo išniekinti Veisiejuose

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Kairėje: Antanas Rutkauskas-Žemaitis (1906-1948) ir Pranas Račkys (1929-1948)

Rutkauskas, Antanas-Žemaitis (1906-1948-02-22)
Butrimonių miestelio gyventojas. Dainavos apygardos, Dzūkų rinktinės P. K. Margio tėvūnijos rinktinės partizanas. Labai mylėjo savo Tėvynę ir dėl jos aukojosi. Stodamas į partizanų gretas paliko jauną žmoną su aštuoniais mažais vaikais. Daug dienų ir naktų žvelgė mirčiai į akis. Daug kartų dalyvavo susišaudyme ir kautynėse. Žuvo 1948 metų vasario 22 dieną, apsuptyje, Stakliškių, Pakrovų kaimuose. Dukra Onytė dar ir šiandien su siaubu prisimena tą dieną: „Saulė šviečia, sniegas, toks baltas, mano tėvelio krauju nudažytas raudonai, smegenys ištaškytos ant medžių, sniego“...

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

 

Foto: JANKAUSKAS Bronius, Mykolo - Klajūnas, g. 1923 Padvarninkuose, Kvėdarnos v. Dirbo tėvų ūkyje. Partizanas nuo 1948. Žuvo 1953 02 22 Padvarninkuose.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

1950 m. vasario 22 d. MGB sužinojo, kad Ročkių kaime (1070) pas Sadauską bus vestuvės ir ten ateis partizanas. Penktos kuopos RPG apsupo Sadausko trobesius ir 00 val. kareivis Lyskovas pastebėjo žmogų, kuris, nepriėjęs sodybos, atsigulė. Kai kareivis šūktelėjo: „Stok!", tas, paleidęs iš automato porą serijų, šoko bėgti. Iš paskos šaudydami jį ėmė vytis kareiviai. Taip žuvo Varguolis - Pranas Rybinskas, g. 1927 m. Seirijų Kolonijos kaime.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Juočys Kazimieras - Šatas iš Pakumpiškių k. 1925 - 1946 02 22.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Butkus Augustinas - Gudruolis iš Plieniškių k. Šakių vlsč. 1916-1948.02.22. Žuvo Gotlybiškių k. Šakių vlsč. pas Undraitį. Žalgirio rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Dukauskas Romas-Pergalė, Domo, g.1924 m. Raseiniuose. Išsilavinimas vidurinis. 1944 m. Raseiniuose organizavo pasipriešinimą, ginklų tiekimą. Žuvo 1944 02 22 prie Diržionių.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm