Lapkričio 10 d. žuvę partizanai

Kazimieraičio rinktinės partizanu apdovanojimas.
Įsakyma skaito Lionginas Baliukevičius-Dzūkas;
Sofijai Budėnaitei-Ramunei apdovanojimo sega Adolfas Ramanauskas-Vanagas. 1948 m.
(Genocido aukų muziejus)

Budėnaitė Sofija-Ramunė gimė 1926 m. Alytaus apskrities Varėnos valsčiaus Pabaronės kaime. Partizanė nuo 1945 m. Žuvo 1949 m. lapkričio 10 d. netoli Paručių kaimo įrengtame bunkeryje kautynėse su MGB pajėgomis kartu su būrio vadu Teofilių Valicku-Baliu, Stasiu Baubliu-Perlu, Jonu Jarusevičiumi-Paparčiu ir Maryte Česnulevičiūte-Rugiagėle. Kūnai buvo išniekinti Varėnoje

Jaruševičius Jonas-Papartis gimė 1926 m. Alytaus apskrities Varėnos valsčiaus Geidukonių kaime. Nuo 1949 m. kovo - Dainavos apygardos Teofilio Valicko-Balio vadovaujamo būrio, veikusio Paručių miške, partizanas. Žuvo 1949 m. lapkričio 10 d. netoli Paručių kaimo įrengtame bunkeryje kautynėse su MGB pajėgomis kartu su būrio vadu T. Valicku-Baliu, S. Baubliu-Perlu, S. Budėnaite-Ramune ir M. Česnulevičiūte-Rugiagėle. Kūnai buvo išniekinti Varėnoje

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizanai. Iš kairės sėdi Jonas Budėnas-Klebonas ir jo sesuo Sofija Budėnaitė-Ramunė, trečias – Vanago grupės vadas Jonas Jakubavičius-Rugys, ketvirtas – Vytauto tėvūnijos vadas Teofilis Valickas-Balys. 1948 m. balandis

Šaltinis: http://genocid.lt/muziejus/lt/885/a/file=1259/print_version/

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai 1947 m. Iš kairės: Bronislovas Strolė-Vėtra, Petras Bočiulis-Viršila, Petras Apšėga-Vilkas (VŽM)

BOČIULIS Petras, Petro-Viršila, Medžiotojas, gim. 1909 m. Nociūnų k., Šimonių vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Herkaus būrio partizanas. Žuvo 1948 m. lapkričio 10 d. Kupiškio vls.

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Grikis Zigmas - Varnas. ? - 1946 11 10. Žalgirio rinkt

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Subačius, Juozas Milžinas gim.d.v 1918 04 25 Mizarų k. partizanas nuo: 1946 04 20 Eilinis, žuvo 1946 11 10 Pūščios miške

Vitkauskas, Jonas Barkūnas gim.d.v. 1905 06 23 Leipalingio mstl. partizanas nuo: 1946 05 07 Eilinis, žuvo 1946 11 10 Pūščios miške

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Ona Vitkauskaitė, Šimonių vls., Pelyšių k., Herkaus b. Ž.1948 11 10.

Valerijonas Jackevičius-Valteris, Šimonių vls., Migonių k., Vytenio b. Ž.1948 11 10.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Paukštis (Paukštė, Paukštelis)-Juozas Paulauskas, g.1924 m. Putrišių k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps. Vaidoto grupės partizanas. Žuvo 1946 m. lapkričio 10 d. Putriškio k.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-33-2003.pdf