SAVAIS REIKALAIS

Turbūt prieš porą metų kėlėme mintį mūsų žurnalą Į laisvę perspausdinti Lietuvoje ir ten jį plačiau paskleisti. Idėja visiems patiko, tik vykdymas nebuvo lengvas. Atsirado kliūčių: savos spaustuvės nebuvimas, valstybinio monopolio valdomas spaudos platinimas ir kt. Pamažu tos kliūtys šalinamos: spaustuvė ,,Morkūnas ir Fondas" jau veikia: atrodo, atsiranda ir nauji keliai platinti katalikiškų leidyklų leidinius. Tad artimiausiu laiku ir vėl planuojame Į laisvę Lietuvoje perspausdinti bent 1000 egz. tiražu, kurio didžiausia dalis bus paskleista bibliotekose, mokyklose ir skaityklose.

Tačiau tokiu atveju mieliems žurnalo rėmėjams užsienyje tikrai nebus leidžiama atsipalaiduoti nuo paramos už Lietuvos prenumeratas. Paramos reikės ir daugiau. Juk kas nors turės apmokėti už tuos bibliotekoms skiriamus egzempliorius. Tad turime patys apsispręsti: ar mums svarbu rezistencines Į laisvę žurnalo idėjas paskleisti Lietuvoje, ar ne. Kalbėkime atvirai, pastaruoju laiku Į laisvę žurnalo finansinė padėtis ir taip nėra gera. Prenumeratoriai mažėja, administratorius skundžiasi, jog daugelis nesusimoka prenumeratų. Tai rodo, kad nuo dabartinių prenumeratorių priklausys, kiek ilgai tesėsime išlaikyti ir skleisti savąjį žurnalą. Pagalvokime!

Redaktorius