UŽDAVINIAI IR DARBAI

ADOLFAS DAMUŠIS

1.    Artimiausiu laiku reikia išryškinti ir nustatyti tolimesnės LFB ir JLF politinės ir visuomeninės veiklos kryptį. Ją geriausiai remti „Į pilnutinę demokratiją" minčių pagrindu, prijungiant šiuo laiku iškylančius uždavinius ir laiko reikalavimus.

2.    Šio laiko Lietuvos sąlygose LF idėjų propaguotojai turi aiškiai pasisakyti už buvusius nuskriaustuosius tremtinius ir tikinčiuosius.

3.    Organizuoti konkrečia finansinę parama ir rūpintis, kad Lietuvoje būtų leidžiamas svarus, visuomenę pozityviai orientuojantis krikščioniškos minties dienraštis. Dėmėsi reikėtų kreipti į XXI amžiaustobulinimą ir jo pavertima tokiu dienraščiu. Tuo galėtų rūpintis JLF filialo nariai Lietuvoje.

4.    Lietuvoje propaguoti socialinės demokratijos idėjas. Tam reikalui suburti besiinteresuojančių asmenų grupes ir populiarinti socialinius klausimus visuomenėje, miestuose ir miesteliuose.

5.    Paruošti medžiagą ir informaciją pokalbiams su žemdirbiais, paryškinant privatizacijos naudą, ir tokius pokalbius organizuoti.

6.    Artimai bendradarbiauti su US-Baltic Foundation, dalyvauti jos projektuose ir jų vykdyme.

7.    Lietuvoje, kartu su Balto-Skandijos draugija, įgyvendinti pradėtus planus ir įsigyti savas patalpas ir modernią spaustuvę.

8.    Lietuvoje ir išeivijoje sukviesti „Į pilnutinę demokratiją" idėjoms palankią jaunąją kartą pokalbiams giliau šias idėjas įsisąmoninti ir jas pritaikyti laiko dvasiai.