TRISDEŠIMT ANTROJI STUDIJŲ SAVAITĖ

Ir vėl šią vasarą rinkosi bičiuliai ir draugai į Dainavą. Gal dėl gausių vasaros įvykių ir karščių susirinko kiek mažiau, bet išdrįsę atvažiuoti tikrai nenusivylė. Programa buvo įvairi, vanduo Spyglyje šiltas, vakarai nenuobodūs. Savaitės paskaitų reportažą ir daugiau nuotraukų bandysime skaitytojams paruošti kitam numeriui. Galvojame taip pat, kad kitam numeriui gausime ir Europos lietuviškųjų studijų savaitės aprašymą.

XXXIl-joje LFB studijų savaitėje, Dainavoje. Dalis užbaigiamojo koncerto klausytojų. Nuotr. J. Urbono.