Kazys Bradūnas — Poezija ir Lietuva, Kraujo žiedai

KAZYS BRADŪNAS

POEZIJA IR LIETUVA

Jei ežerai išlėktų
Ir krikšto upės nugrimztų, 
Dingtų ir Lietuva,
Mūsų nebūtų.

O jei nutiltų žodis,
Jeigu raidyną palaidotum,
Ar prisikeltų poezija 
Skambų Velykų rytą?

Todėl guldau klonin ežerus,
Patiesiu upę,
Ir žodžiai taškosi, krykštauja
Ant poezijos rankų.

KRAUJO ŽIEDAI

Rex Poloniae,
Supremus Dux Lithuaniae
Su odinuke iš Lietuvos...

Taigi aš pats
Poezijos bokšte,
Tarp svetimų,
Praveriu langą į šiaurę —
Į Lietuvą,
Kur įmintoj pėdoj
Prigijusi krikšto šakelė 
Varva kraujo žiedais.

(Iš Ateities Literatūros Fondo leidžiamos naujos Kazio Bradūno knygos „Krikšto vanduo Joninių naktį")