DIDELIS PAVOJUS

Neteikia mums paguodos ir pastiprinimo mūsų tikrieji broliai bei sąjungininkai latviai ir estai. Lyg būtų likimo skirta baltams išnykti Pabaltijy. Rusų mažas prieauglis, bet jų dar užteks Pabaltijui užpildyti, jei patys pabaltijiečiai paruoš čia ištuštėjusius plotus. Kad Latvijoje ir Estijoje yra blogai, parodo šie duomenys 1971 m. 10000-čiui gyventojų teko:

            Lietuva Latvija Estija

gimimų

17.6

14.7

16.0

mirimų

8.5

11.0

10.9

natūralaus

prieauglio

9.1

3.7

5.1

(A. Stanaitis ir P. Adlys, Lietuvos TSR gyventojai, Vilnius, 1973). Netekome savo valstybės. Tai dar nėra baisiausia tautos nelaimė. Yra tautų, kurios šimtus ir tūkstančius metų neturėjo savo valstybės ir išliko gyvos. Ne svetimieji galų gale tautą išžudo, o pati tauta nusižudo. Masinio tautų išnaikinimo atvejų istorija mažai žino, tautos dažniausiai pačios nusižudo, kai netenka tautinės sąmonės, kai jos narių dauguma tampa abejinga savo ateičiai ir išlikimui.

Aušra Nr. 23 (63)