JAUNIMO POLITINIS SĄMONINGUMAS

Redakcijos pastaba

“Jaunimo politinis sąmoningumas, jo stiprinimas ir konkrečios reiškimosi formos” temą simpoziumo forma politinių studijų programoje 1980 sausio 26 svarstė veiklesnieji Los Angeles akademinio jaunimo atstovai: D. Barauskaitė, A. Grakaus-kaitė, D. Gudauskaitė, G. Grušas ir R. Polikaitis. Čia spausdinami kiek sutrumpinti įvadiniai simpoziumo dalyvių pasisakymai.