ŽODŽIAI

Jonas Šoliūnas

SKAUSMAS

Nebaigta simfonija,
Mirties agonija —
Liepsnose paskendusio Holywood’o pašlaitės,
Riksmas mergaitės,
Išniekintos Katangos gatvėj...
Tyla pritvinkęs Sibiro gruodis,
Hirošimoj veidas pajuodęs — 
Žodžiai: laisvė, lygybė skrajoja 
Girdžiu Erodas joja —
Nuskint nekaltų pumpurų...

PASIUTIMAS

Pieno vonios,
Šilkuos šąla ponios...
—    Kur tėtė? — (klausia mergaitė)
—    Kodėl Kristaus akmenim
neapmėtė? — (sako vaikas)
—    Kanos vestuvėse...
Plyšta gatvės nuo džazo,
Mes nejieškom miražo;
Juk žinom:
Gyvenam — carpe diem...

NEVILTIS

Klausiu: — Brolau,
Nebėra kelio toliau?
Jei mirtis — ne spalva:
Nei geltona,
Nei juoda, —
Tai kas — tada?