ADVENTO RYTĄ SIBIRE

Poezija iš Lietuvos

Kažin kur tirpsta žvakės,
Vargonai tyliai groja.
Su meile žvelgia akys
Iš spindinčio altoriaus.

Į viršų kyla rankos
Su Duona ir su Vynu,
O čia dangus nublankęs,
Takelis per pusnyną.

Ir tundrų eglės juodos,
Tartum, vienuolės klūpo.
―Suteik jėgų, paguodos,
Pamėlę šnabžda lūpos.

Eilėraščio autorius 8 m. kentėjo Sibire, dabar grąžintas.