LIETUVA

K A R I Ū N A S

Čia amžinai skambės jos vardas — Lietuva,
O lygumos, laukai ir upės jį kartos.
Piliakalniuos užkeiktos karalaitės miega,
Ir dūli kaulai milžinų tautos . . .

Žydės pavasariai, laukai ir lygumos,
Ir kiekvienam žiedely Lietuva žydės,
Rankas iškėlę kryžiai klūpos,
Rugpiūčio naktys snigs žvaigždėm.


Žydės rugiai, svyruos artojai dirvoj
Ir kaulus milžinų noragais jie išvers,
Vaivorykštės iš lėto links ant šilo —
Lig dugno ežerus melsvus išgers.

O amžinai skambės jos vardas — Lietuva,
O lygumos, laukai ir upės jį kartos . . .
Čia žydi smėly savanorių kraujas,
Piliakalniuose kaulai milžinų tautos.

Iš partizanų poezijos