Lapkričio 5 d. žuvę partizanai

Prisikėlimo apygardos partizanai. Iš kairės:
Napoleonas Jonyla-Šernas, Benadas Mileris-Alius ir Vladas Atgalainis-Galiūnas.
(Genocido aukų muziejus)

Atgalainis Vladas-Galiūnas gimė 1921 m. gruodžio 10 d. Raseinių apskrities Girkalnio valsčiaus Akmeniškių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Dalyvavo Vozbutų mūšyje. Suėmus tėvą J. Atgalainį, Vladas, norėdamas jį išgelbėti, legalizavosi ir išėjo tarnauti į Raudonąją armiją. Grįžęs 1947 m. vėl įstojo į partizanų gretas. Priklausė Kęstučio, vėliau Prisikėlimo apygardoms. Žuvo 1952 m. lapkričio 5 d. Seredžiaus apylinkėse Pakarklių kaime - apsuptas ir sužeistas susisprogdino

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Juozas Matiukas, Kupiškio vls., Astravu k., Kaladės b. Ž.1945 11 05.

Bronius Paulauskas-Varpas, Anykščių vls., Slavėnų k., Bėdos b. Ž.1952 11 05.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Beleišis Jonas, Simono, sl. Karvelis, Šarūnas, g. Varpėnų k., Vandžiogalos vlsč. Slapstėsi nuo mobilizacijos. Nuo 1945 - DKR Pelėdos būrio, 1946 - A rinktinės 6-o bataliono, 1946 09 29 - JKA Povilo Lukšio rinktinės 6-o rajono Sakalo būrio partizanas, 1948 - DKA A rinktinės Žilvičio būrio skyriaus vadas. Žuvo 1948 11 05 Pociūnų k., Labūnavos vlsč., Abromavičių sodyboje kartu Seniu, Fricu, Svirsku ir kitais dviem partizanais.

Pūras Petras, Kosto, sl. Senis, g. 1898 Rumšiškių mstl., gyv. Daigučių k., Kulvos/ Jonavos vlsč. 1919 Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas. Už nepriklausomybės kovas apdovanotas Vyčio kryžiumi. Nuo 1947 - P. Lukšio rinktinės 5-o rajono partizanų rėmėjas, sodyboje įrengta slėptuvė. 1948 05 22 trėmimo metu Pūrai pabėgo iš namų ir išsislapstė, Petras įstojo į partizanų gretas, A rinktinės Žilvičio būrį. Žuvo 1948 11 05 Pociūnų k., Labūnavos vlsč., Abromavičių sodyboje kartu su Šarūnu, Fricu, Svirsku ir kitais dviem partizanais. Palaikai išniekinti Vandžiogaloje.

Svirskas. A rinktinės Žilvičio būrio partizanas. Žuvo 1948 11 05 Pociūnų k., Labūnavos vlsč., Abromavičių sodyboje kartu su Šarūnu, Fricu, Seniu ir kitais dviem partizanais. Palaikai išniekinti Vandžiogaloje

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

Bankietas, Petras - Kanapynas g.d.1918 04 30 Menciškės k., Kapčiamiesčio vls. 1945 05 20 Būrio vadas žuvo: 1947 11 05 Krivonių k.

Vaikšnoras, Vaclovas - Erdžius g.d.1922 09 12 Sventojansko k., Kapčiamiesčio vls. 1945 06 12 Eilinis žuvo: 1947 11 05 Krivonių k.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm