1951 m. balandžio 12 d. žuvę partizanai

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai. Iš kairės: Bronius Morkūnas-Strausas, Gasparas Baronas, Zofija Tylaitė-Gulbė, Ferdinandas Mikėnas-Ežys. 1951 04 12, Užpaliai (GAM)

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai. Iš kairės: rinktinės ryšininkė Zofija Tylaitė-Gulbė ir Šmėklos būrio vadas Bronius Morkūnas-Strausas (GAM)

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos partizanai. Iš kairės: Bronius Morkūnas-Strausas, Albertas Guobužas-Šamas (VZM

Partizanas Bronius Morkūnas - Strausas su Zofija Tylaite-Gulbe apie 1950 m.

MORKŪNAS Bronius, Jono-Strausas, gim. 1919 m. Kunigiškių k., Vyžuonų vls. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Šmėklos būrio vadas. Žuvo 1951 m. balandžio 12 d. bunkeryje Kušlių miške, Užpalių apyl. Palaikai užkasti netoli Vyžuonų mstl., 1990 m. perlaidoti Utenos mst. kapinėse.

BARONAS Gasparas, gim. 1927 m. Abromiškio k., Užpalių vls. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Šmėklos būrio partizanas. Žuvo 1951 m. balandžio 12 d. bunkeryje Kušlių miške, Užpalių apyl. Palaikai užkasa netoli Vyžuonų msd., 1990 m. perlaidoti Utenos mst. kapinėse.

TYLAITĖ Zofija, Balio-Gulbė, gim. 1924 m. Ivonių k., Debeikių vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo apie 12 ha žemės, siuvėja. Vytauto apygardos Liūto rinktinės ryšininkė. Nuo 1949 m. Liūto rinktinės Šmėklos būrio partizanė. Žuvo 1951 m. balandžio 12 d. bunkeryje, Kušlių miške, Užpalių apyl. Palaikai buvo išniekinti Užpalių mstl., vėliau užkasti Galinių k., 1989 m. perlaidoti Utenos mst. kapinėse.

MIKĖNAS Ferdinandas, Juozo-Ežys, gim. 1929 m. Kuprių k., Svėdasų vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 18 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Šmėklos būrio partizanas. Žuvo 1951 m. balandžio 12 d. bunkeryje, Kušlių miške, Užpalių apyl. Palaikai užkasti netoli Vyžuonų mstl., 1990 m. perlaidoti Utenos mst. kapinėse

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm