Jonas Vytautas Šniuolis-Vytenis, Svajūnas (1924 01 01–1949 08 13)

Būsimasis Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas Jonas Vytautas Šniuolis-Vytenis, Svajūnas.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Jonas Vytautas Šniuolis gimė 1924 m. sausio 1 d. Šiaulių aps. Radviliškio vls. Miežaičių k. Vincento Šniuolio ir Veronikos Plungytės-Šniuolienės šeimoje. Mokėsi Radviliškio gimnazijoje, 1941 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. 1942 m. tapo Lietuvos laisvės armijos (LLA) kariu.

Nuo 1944 m. rugsėjo mėn. Žaliosios rinktinės Geležinio Vilko kuopos (vadas Juozas Mingėlas-Vilkas) partizanas, vėliau – Jungtinės Kęstučio apygardos Atžalyno rinktinės štabo narys.

1948 m. balandžio mėn. įkūrus Prisikėlimo apygardą, paskirtas jos štabo Informacijos ir spaudos skyriaus viršininku. Po 1949 m. vasario mėn. Radviliškio aps. Grinkiškio vls. Minaičių k. vykusio visos Lietuvos partizanų apygardų vadų suvažiavimo paskirtas Prisikėlimo apygardos štabo viršininku. Bendradarbiavo leidžiant spaudą, rašė eilėraščius Vytenio slapyvardžiu.

Po žuvimo kovos draugai išleido jo eilėraščių rinkinį „Nevystančios sielos rožės”.

Partizaniniame judėjime dalyvavo ir kiti šeimos nariai. Tėvas Vincentas Šniuolis buvo Žaliosios rinktinės partizanų ryšininkas. Jį 1945 m. birželio 28 d. netoli namų nužudė enkavėdistai. Algimanto apygardos partizanė sesuo Birutė Elena Šniuolytė-Ida (g. 1931 m.)

žuvo 1949 m. lapkričio 1 d. Anykščių aps. Svėdasų vls. Šimonių girioje prie Priegodo ežero įrengtame Algimanto apygardos štabo bunkeryje kartu su apygardos vadu Antanu Starkumi-Monte, jo adjutantu Aleksu Mateliu-Audeniu, štabo viršininku Albinu Pajarsku-Bebu ir trimis bendražygiais.

Prisikėlimo apygardos laikinai einantis P. Lukšio rinktinės vado pareigas brolis Viktoras Šniuolis-Vytvytis, Girėnas, Linas (1925 m. lapkričio 8 d – 2011 m. gruodžio 8 d.) suimtas 1953 m. kovo 13 d. ir nuteistas dvidešimt penkeriems metams lagerio.

1998 m. lapkričio 23 d. J. V. Šniuoliui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 1999 m. gegužės 19 d. jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius), 2001 m. gegužės 15 d. dekretu – Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (po mirties).

 
 

Kryžius žuvusiems Mažuolių ir Miežaičių k. partizanams atminti.

Bendras kryžiaus ir atminimo lentelės jame vaizdas. Radviliškio r. sav. Radviliškio apylinkės sen. Miežaičių k. Aut. tautodailininkas A. Ganusauskas. Pastatytas 1995 m. A. Malinauskaitės nuotr., 2001 m.

 

Parengė Rūta Trimonienė