LŠST LCV Jaunimo Skyriaus vadovybė

LŠST LCV Jaunimo Skyriaus vadovybė:

Sėdi iš kairės į dešinę: O. Dunaitienė, L. Zabukaitė. sekretorė K. Roženienė, A. Koverienė, A. Butkutė, G. Atkočaitytė.

Stovi iš kairės į dešinę: N. Šapalaitė, K. Ulevičius, P. Tomkevičius, Skyriaus viršininko pavaduotojas A. Gintneris, Skyriaus viršininkas V. Išganaitis, K. Juškėnas, Z. Urbonas ir Z. Žemaitaitytė.

Apačioje: Čikagos šaulių Klubo tautinių šokių būrelis.