Giedrikas Steponas-Girietis

Pilėnų tėvūnijos partizanai Jonas Baltušis-Trimitas (kairėje) ir Steponas Giedrikas-Girietis (dešinėje). Iš Genocido aukų muziejaus fondų

STEPONAS GIEDRIKAS- STEPAS, GIRIETIS

1925 10 03–1954 09 25

Steponas Giedrikas gimė 1925 m. spalio 3 d. Biržų aps. Biržų m. Gyveno Dvareckienės gatvėje. 1939 m. baigė penkias Biržų „Aušros“ pradžios mokyklos klases. 1941 m. rudenį padavė prašymą priimti į pirmą Biržų Pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos gimnazijos klasę. Kadangi laiku nepadavė prašymo Švietimo valdybai, 1941 m. rugsėjo 25 d. buvo išbrauktas iš gimnazijos mokinių sąrašo.

1944 m. įsitraukė į pasipriešinimo judėjimą. Buvo aktyvus Biržų gimnazijoje veikusios pogrindinės organizacijos narys.

Gerai mokėdamas lenkų, latvių ir vokiečių kalbas dalyvavo šios organizacijos informacinėje veikloje. 1948 m. vykstant buvusios Biržų gimnazijos pogrindinės organizacijos grupės narių areštams pasislėpė ir pasitraukė į mišką.

1951 m. vasaros pabaigoje Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės vadovybės iniciatyva Biržų apskrityje įkūrus Sierakausko (nuo 1951 m. rugsėjo mėn. – Pilėnų) tėvūniją, kuri veikė Biržų, Pasvalio, Pandėlio ir dalies Rokiškio bei Kupiškio rajonų teritorijoje, S. Giedrikas paskirtas jos vadu.

Žuvo S. Giedrikas 1954 m. rugsėjo 25 d. bunkeryje, įrengtame Biržų girioje, ties Kūginių k. Palaikų užkasimo vieta neišaiškinta.

Tai buvo paskutinis Vyčio apygardos tėvūnijos vadas.

1998 m. rugsėjo 2 d. S. Giedrikui pripažintas kario savanorio statusas, 1999 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu jam suteiktas kapitono laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. vasario 11 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4­ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius) (po mirties).

2010 m. prie buvusio S. Giedriko bunkerio (tiksli žuvimo vieta neišaiškinta) LPKTS Biržų filialo rūpesčiu pastatytas tipinis atminimo ženklas.

 

Partizanai Steponas Giedrikas-Girietis (kairėje) ir Juozas Burnickas-Miškinis (dešinėje). Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

Pilėnų tėvūnijos partizanai. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): Mykolas Suveizdis-Sakalas, Kostas Kregždė-Piršlys;

antroje eilėje sėdi (iš kairės): Edvardas Žilinskas-Vanagas, Juozas Zdanavičius-Dragūnas, Alfonsas Valentėlis-Bankininkas, Juozas Tučas-Linksmutis, Steponas Giedrikas-Girietis, Jonas Sribikė (Serbikas?)-Mozė; trečioje eilėje (iš kairės): Robertas Indrikas-Medžiotojas, Voldemaras Karosas-Tautvvdas, Bronius Meškinis-Devinė, Robertas Tučas-Barzdyla, Stasys Jasiūnas-Girių Karalius, Algimantas Ikamas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

 

Tipinis atminimo ženklas 1954 m. rugsėjo 25 d. šioje Biržų girioje žuvusiam paskutiniam Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės Pilėnų tėvūnijos vadui Steponui Giedrikui-Giriečiui atminti. Bendras ženklo ir įrašo jame vaizdas. Biržų r. Biržų miškų urėdijos Spalviškių girininkijos Biržų girios 244 kvart. 1 sklypas. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 2010 m. LPKTS Biržų skyriaus nuotr., 2014 m

Kryžius 1954 m. rugsėjo 25 d. Biržų girioje žuvusiam paskutiniam Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės Pilėnų tėvūnijos vadui Steponui Giedrikui-Giriečiui atminti. Šiaulių r. Meškuičių sen. Jurgaičių (Domantų) piliakalnis (Kryžių kalnas). Atidengtas 2004 m. rugsėjo 15 d. A. Juknos-Giedriko nuotr., 2008 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/201510_giedrikas_biogr.pdf